facebook

ul. Rzeźbiarska 46
04-620 Warszawa

KANCELARIA ZŁÓŻ OFIARĘ

Spowiedź święta oraz pierwsze piątki miesiąca

Sakrament pokuty i pojednania (spowiedź święta):

 • na początku każdej Mszy św.
 • w pierwszy piątek miesiąca od godz. 16:00 (w okresie wakacyjnym od godz. 18:00)

Wśród różnych przejawów kultu Najświętszego Serca Jezusa najbardziej popularną formą jest nowenna dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Ma ona swoje źródło w objawieniach św. Małgorzaty Marii Alacoque. Chrystus prosił ją, by przyjmowała Go tak często w Komunii świętej, jak tylko otrzyma na to pozwolenie, szczególnie jednak w pierwszy piątek każdego miesiąca.

Z praktyką tą niepodzielnie więc związane są pierwsze piątki miesiąca i Komunia świętej wynagradzająca. Sam Zbawiciel domagał się od św. Małgorzaty Marii, aby uroczystość Jego Serca obchodzono w piątek po oktawie Bożego Ciała: „Dlatego żądam od Ciebie, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony na szczególną uroczystość ku uczczeniu Mojego Serca, aby w tym dniu przystępowano do Komunii Świętej i składano uroczyste wynagrodzenie przez publiczne akty przebłagania, ażeby naprawić zniewagi, jakich to Serce doznało podczas wystawienia na ołtarzach. Obiecuję Ci również, że Moje Serce rozszerzy się, by rozlewać obficie strumienie swej Boskiej miłości na tych, którzy Mu oddawać będą tę cześć i którzy starać się będą, by Mu była oddawana”.

Pierwszy piątek jest dniem w sposób szczególny poświęconym przeżywaniu miłości Bożego Serca. Pomaga w tym uczestnictwo we Mszy oraz przyjmowanie Komunii świętej. Czynimy to w duchu wynagrodzenia za grzechy, gdyż takie było życzenie Pana Jezusa, przekazane św. Małgorzacie Marii.

Pan Jezus przez Komunię pragnie udzielić nam swego życia, upodobnić nas do siebie jako ofiary i złączyć nas ze sobą. W Komunii wynagradzającej ofiarujemy Bogu Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego. Każdy bowiem piątek przypomina nam Wielki Piątek, kiedy Chrystus złożył się Ojcu za nas w ofierze na Kalwarii. W tym dniu nasze wynagrodzenie łączy się z najwyższym wynagrodzeniem Jezusa.

Jeżeli tyle owoców przynosiły dobrze przeżywane pierwsze piątki miesiąca w przeszłości, to również i dzisiaj winny one przynosić błogosławione owoce w życiu czcicieli Serca Jezusa. Powinniśmy się tylko starać sami pobożnie je przeżywać, i innych do tego zachęcać.

OBIETNICE PANA JEZUSA DLA CZCICIELI JEGO SERCA:

 1. DAM IM ŁASKI, POTRZEBNE W ICH STANIE.
 2. ZAPEWNIĘ POKÓJ W ICH RODZINACH.
 3. BĘDĘ ICH POCIESZAŁ W UTRAPIENIACH.
 4. BĘDĘ ICH PEWNĄ UCIECZKĄ W ŻYCIU, A SZCZEGÓLNIE W GODZINĘ ŚMIERCI.
 5. BĘDĘ IM BŁOGOSŁAWIŁ W ICH PRZEDSIĘWZIĘCIACH.
 6. GRZESZNICY ZNAJDĄ W MYM SERCU ŹRÓDŁO I OCEAN MIŁOSIERDZIA.
 7. DUSZE OZIĘBŁE STANĄ SIĘ GORLIWYMI.
 8. DUSZE GORLIWE PRĘDKO DOJDĄ DO DOSKONAŁOŚCI.
 9. BĘDĘ BŁOGOSŁAWIŁ DOMOM, W KTÓRYCH WIZERUNEK SERCA MOJEGO BĘDZIE CZCZONY.
 10. OSOBY, KTÓRE BĘDĄ TO NABOŻEŃSTWO ROZSZERZAŁY, BĘDĄ MIAŁY IMIĘ SWOJE WYPISANE W SERCU MOIM.
 11. DAM KAPŁANOM DAR WZRUSZANIA SERC NAWET NAJTWARDSZYCH.
 12. W NADMIARZE MIŁOSIERDZIA SERCA MOJEGO PRZYRZEKAM TYM WSZYSTKIM, KTÓRZY BĘDĄ KOMUNIKOWAĆ W PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA PRZEZ DZIEWIĘĆ MIESIĘCY Z RZĘDU W INTENCJI WYNAGRODZENIA, ŻE MIŁOŚĆ MOJA UDZIELI ŁASKĘ POKUTY, IŻ NIE UMRĄ W MOJEJ NIEŁASCE, ANI BEZ SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH, A SERCE MOJE BĘDZIE IM PEWNĄ UCIECZKĄ W OSTATNIEJ GODZINIE ŻYCIA.

 

W naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy pierwsze piątki miesiąca według następującego porządku:

6.30 – spowiedź św.
7.00 – Msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa (po Mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania)
8.00 – Msza św.
9.00 – posługa sakramentalna księży wśród chorych (w domach)
16.00 – spowiedź św.
16.30 – Msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa (z udziałem dzieci)
17.30 – spowiedź św.
18.00 – Msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa (po Mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania oraz adoracja prowadzona do 19.30 przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym)

Uwaga!

W pierwsze piątki miesiąca kancelaria parafialna jest nieczynna.
W okresie wakacyjnym nie ma Mszy o godz. 16.30.

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie | Logowanie