facebook

ul. Rzeźbiarska 46
04-620 Warszawa

KANCELARIA ZŁÓŻ OFIARĘ

Drużyna Świętej Rodziny

Projekt grupy formacyjnej
dla dziewczyn w wieku 7-13 lat
przy parafii MB Królowej Polski w Aninie

 Dlaczego ten projekt?

 • Trzeba się zająć młodymi dziewczynami w naszej parafii
 • Jest propozycja dla chłopców: grupa ministrantów, tymczasem nie było dotychczas analogicznej propozycji dla dziewczyn
 • Są dziewczynki, które przychodzą na Msze o 11.30, które praktykują pierwsze piątki, które były na roratach… i co dalej?
 • Jeśli my w Kościele nie zajmiemy się dziećmi, to zajmie się nimi świat
 • Parafia dzisiaj przyciągnie wtedy, gdy będzie w niej życie i propozycja – inaczej grozi nam, że Kościół przerodzi się w muzeum
 • Żywa i dynamiczna parafia to nie tylko wydzielony obszar, to przede wszystkim środowisko, w którym ludzie widzą dla siebie miejsce i które coś im daje

 

Przebieg spotkań:

 • Część rekreacyjna (gry, zabawy, planszówki, ping-pong, gry terenowe, zabawy na parkingu)
 • Część katechetyczna (katecheza, opowiadania, film, szkoła śpiewu)
 • Część modlitewna (w salce lub w kaplicy: forma bardzo zróżnicowana)
 • Część plastyczna (kredkami do nieba!)
 • Część liturgiczna: przygotowanie do niedzielnej Eucharystii (modlitwa wiernych, psalm, procesja z darami)

 

Cel spotkań:

 • Stworzenie środowiska-przestrzeni, w której dziewczynki dobrze się czują
 • Wsparcie dla rodziców, którzy pracując zawodowo i żyjąc w świecie mają prawo być zmęczeni, a czasami nawet wyczerpani
 • Uzupełnienie i pogłębienie szkolnej lekcji religii, które mimo ogromnych wysiłków ludzi Kościoła, często staje się po prostu kolejną lekcją, jedną z wielu
 • Włączenie dziewczyn w życie parafii: Kościół to nie abstrakcyjny twór, o którym słyszą w szkole, ale konkretne środowisko, które znają, w którym uczestniczą i z którym się identyfikują
 • Stworzenie wśród dziewczyn wspólnoty (w dzisiejszym świecie młody człowiek bezwzględnie potrzebuje oparcia w rówieśnikach, żeby pozostać wierzącym)
 • Wytworzenie pewnego podłoża w okresie dzieciństwa, które potem (ok. 13 roku życia) pozwoli kontynuować formację w grupach młodzieżowych (np. oaza), podwójna korzyść: dziewczyny wchodząc w trudny wiek dojrzewania otrzymują odpowiednią dla siebie propozycję, jaką jest wspólnota młodzieżowa, z kolei taka wspólnota jest „zasilana” młodymi dziewczynami, które już mają pewne doświadczenie wiary, modlitwy, formacji, spotkań przy parafii

Drużyna Świętej Rodziny rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 2017 roku. Spotkania grupy dziewczynek odbywają się w soboty o godz. 9.30 w sali kinowej na plebanii (wejście od strony kancelarii). W obecnym momencie Drużyna Świętej Rodziny to ponad 20 dziewczyn, które pod czujnym okiem siostry Magdaleny poznają Pana Boga, spotykają się we wspólnocie, realizują program plastyczno-ewangelizacyjny „Kredkami do nieba”, a ponadto uczestniczą w wielu wydarzeniach w życiu parafii. Zapraszamy chętne dziewczynki! Przyjdź i zobacz! Zapraszamy do zaangażowania się w to dzieło także dorosłych, którzy chcieliby pomóc. Szczegółowych informacji udziela siostra Magdalena Ajdys.

Kontakt: smagdasfb@gmail.com

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie | Logowanie