facebook

ul. Rzeźbiarska 46
04-620 Warszawa

KANCELARIA ZŁÓŻ OFIARĘ

Domowy Kościół

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie jest wspólnotą dla rodzin. Pomaga on małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem na co dzień  i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie, którego założycielem był Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to: codzienna modlitwa osobista, regularne spotkanie ze słowem Bożym, modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Zobowiązania te nie są celem samym w sobie, ale środkiem do celu, jakim jest zjednoczenie małżonków z Bogiem poprzez jak najpełniejsze realizowanie małżeńskiego powołania.

Początki Domowego Kościoła w naszej parafii datują się na okres, kiedy jako wikariusz posługiwał w kościele przy Rzeźbiarskiej Ksiądz Przemysław Macios. To on, podczas wizyty duszpasterskiej (tak to się zazwyczaj dzieje), zaprosił małżeństwa zainteresowane wzrastaniem w wierze i miłości na spotkanie, które okazało się pierwszym spotkaniem nowopowstającego kręgu.

Nowy krąg szybko stał się kręgiem „międzyparafialnym”, ponieważ małżeństwa tworzące go zmieniały miejsce zamieszkania. Najpierw opiekunem grupy małżeństw był Ksiądz Przemysław, potem jego dzieło kontynuowali m.in. Ksiądz Dariusz Cempura i Ksiądz Konrad Hasior. Potem o duszpasterską opiekę nad kręgiem byli proszeni już księża z innych parafii, tych, gdzie mieszkali „kręgowicze”.

W zamierzeniu Księdza Blachnickiego Ruch Światło – Życie, a więc także Domowy Kościół, są bardzo blisko związane z parafią. Z niej powstają, w niej wzrastają, aż w końcu na tyle przenikają całe życie parafialne, że niejako „rozpuszczają się” w jego tkance, nadając mu nowy smak, jak ewangeliczna sól. W naszej parafii ponad 15 lat czekaliśmy na zawiązanie się kolejnego kręgu Domowego Kościoła. Takie starania czynił swego czasu Ksiądz Konrad Hasior – nie udało się. Aż w 2016 roku grupa ośmiu małżeństw, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu, odpowiedziała na zachętę do nich skierowaną i postanowiła spróbować. Rozpoczął się więc roczny okres tzw. pilotażu, czyli poznawania specyfiki Domowego Kościoła, zasad wg których przebiega praca formacyjna. Spotkania prowadziła para naszych parafian, która współtworzyła pierwszy parafialny krąg i od tamtego czasu pozostała wierna Ruchowi Oazowemu, pod troskliwym duszpasterskim okiem Księdza Pawła Cieślika. Dowiedziawszy się, w czym rzecz, pięć małżeństw zdecydowało się wstąpić do Domowego Kościoła i uczyniło to uroczyście podczas Rejonowego Dnia Wspólnoty, w kościele pw. Św. Feliksa z Kantalicjo na Marysinie.

Umocniona obecnością nowych członków wspólnota Domowego Kościoła zorganizowała, pod patronatem Księdza Proboszcza, dzień skupienia dla małżeństw „Błogosławieni pokój czyniący”. Po tym spotkaniu kolejne pięć par zadeklarowało chęć podjęcia małżeńskiej formacji we wspólnocie.

Ktoś powie – cóż to jest, pięć małżeństw w kręgu, cóż to jest – pięć kolejnych zainteresowanych. Czy warto w ogóle o nich pisać? Otóż, to jest właśnie zaczyn, który włożony do ciasta, powoduje jego przemianę i wzrost. Albo, jak powiedział Ks. Marek Doszko podczas homilii w czasie Niedzieli Misyjnej – „tylko zdechłe ryby płyną z prądem”. Dla małżonków nie ma nic ważniejszego i piękniejszego, niż wzrastanie w miłości do Boga i do siebie nawzajem, mając ukorzenienie w Sakramencie Małżeństwa. Dla Kościoła Powszechnego rodzina jest jego istotną częścią  – Kościołem Domowym. Dla parafii – kręgi małżeństw są jak ozdoby na szyi Oblubienicy – nie one budują jej wartość w oczach Oblubieńca, ale dodają jej piękna, uroku i pokazują, że czeka na spotkanie z Nim.

A bycie w Kościele Domowym to niesamowita przygoda na płaszczyźnie duchowej i ludzkiej. Tu można doświadczyć tego, że Jezus żyje, że przyszedł, aby nas zbawić, i łączy nas w jedno, byśmy mogli spotkać Go także w drugim człowieku.

Wszystkich zainteresowanych Domowym Kościołem zapraszamy do kontaktu:

Ola i Paweł Lutoborscy
lutoborscy@onet.pl

A tymczasem w naszej parafii powstaje kolejny krąg. Wizyta duszpasterska w domach (styczeń 2020) zaowocowała między innymi poznaniem kilku małżeństw, które wyraziły chęć włączenia się w formację Domowego Kościoła. Bogu niech będą dzięki!

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie | Logowanie