facebook

ul. Rzeźbiarska 46
04-620 Warszawa

KANCELARIA ZŁÓŻ OFIARĘ

Siostry zakonne

Obecnie na terenie parafii znajduje się pięć domów zakonnych:

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
ul. VII Poprzeczna 3

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
ul. Trawiasta 5

Zgromadzenie Sióstr Świętej Rodziny z Bordeaux
ul. V Poprzeczna 20

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej
ul. Kajki 66

Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności
ul. Odsieczy Wiednia 13

ZGROMADZENIE PANIEN OFIAROWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
(PP. PREZENTEK)

Na terenie parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie – Aninie jesteśmy już od roku 1980. Jesteśmy znane  jako Siostry Prezentki. Nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa presentatio, co oznacza ofiarowanie. Nasza duchowość koncentruje się wokół tajemnicy Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w świątyni.

W naszym domu zakonnym przy ulicy VII Poprzecznej 3 przez długie lata młode dziewczęta przygotowywały się do życia zakonnego podczas 2-letniego nowicjatu. W sierpniu 2009 roku nowicjat został przeniesiony do naszego domu zakonnego w Krakowie – Łagiewnikach, a w Aninie po gruntownym remoncie i przystosowaniu budynku na cele oświatowe w 2010 roku otworzyłyśmy przedszkole.

Nasze Zgromadzenie powstało na przełomie XVI/XVII wieku, założone przez Błogosławioną Zofię Czeską (1584 – 1650) prekursorkę integralnego wychowania dzieci
i młodzieży na terenie Polski. Założycielka przekazała nam charyzmat nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, co przez wieki kontynuujemy prowadząc szkoły i przedszkola, internaty, Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej oraz katechizację i pracę parafialną. Na co dzień towarzyszy nam hasło przekazane przez Bł. Zofię –  Bogu i Matce Jego chwała – wyraża ono kierunek naszego życia duchowego i pracy apostolskiej.

Ludzi  młodych poszukujących pogłębienia swojego życia duchowego zapraszamy na rekolekcje oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej:

http://mlodzi.prezentki.pl/

Kontakt: s. Katarzyna Szuba, referentka powołaniowa: tel.: 504 568 862

Szersze informacje o naszej działalności znajdują się poniżej:

O Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Aninie

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi przybyły do Anina w kwietniu 1939 r. Zamieszkały w budynku przekazanym przez ks. Prałata Marcelego Godlewskiego, proboszcza parafii Wszystkich Świętych w Warszawie. Z inicjatywy M. Getter i zgodnie z wolą ks. Godlewskiego miały tu mieszkać siostry chore i starsze.

siostra Elżbieta

Wybuch II Wojny Światowej uczynił z tego domu punkt sanitarny, schronienie dla uciekinierów z Warszawy, ostatecznie umieszczono w nim grupę osieroconych dzieci. Liczba dzieci wahała się w granicach 30 -40. Prawie połowę z nich stanowiły dzieci żydowskie, które przyprowadzał z getta ks. Godlewski. Opiekę zapewniało im 5 sióstr. Dom był często nawiedzany przez Niemców. Wiosną 1941 r. cztery siostry podjęły pracę w anińskim domu dziecka, liczącym około 40 dzieci, a mieszczącym się w „Wilii Jaroszewicza”. Również tutaj pokaźną grupę stanowiły dzieci żydowskie. Oba domy przetrwały w Aninie do połowy sierpnia 1944. Ponieważ oba budynki były poważnie zniszczone część dzieci umieszczono w domach prywatnych. Na Trawiastej dom dziecka funkcjonował – w zrujnowanym budynku – do roku 1957. Potem dzieci zostały przeniesione do Międzylesia. W tym samym roku rozpoczęto odbudowę zniszczonej części domu. Również wtedy rozpoczęto swą działalność, przeniesione z Międzylesia, nieformalne Studium Muzyczno – Liturgiczne. Działało ono do roku 1995, zapewniając odpowiednią wiedzę i umiejętności siostrom z różnych zgromadzeń, księżom diecezjalnym, a niekiedy także osobom świeckim.

Od roku 1950 jedna z sióstr podjęła pracę w parafii Matki Bożej Królowej Polski, w charakterze zakrystianki, a od roku 1968, przez wiele lat, siostra pielęgniarka odwiedzała w domach chorych, niosąc im fachową pomoc.
W roku szkolnym 1976/77 siostry Rodziny Maryi podjęły pracę katechetyczną przy parafii, dzieci szkół podstawowych, z uwzględnieniem przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św. Kiedy katechizacja została przeniesiona do szkół – uczyły klasy podstawowe w szkołach 86, 218 i prywatnej 92. W szkole prywatnej obejmowały katechezą również klasy gimnazjalne, zerowe i zerowe w przedszkolu.


siostra Teresa

Obecnie w domu mieszka 5 sióstr. Dom niesie pomoc biednym, w miarę możliwości chorym, a przede wszystkim wspomaga modlitwą, ofiarą i cierpieniem duszpasterstwo parafialne i mieszkańców osiedla.


Zgromadzenie Sióstr Świętej Rodziny z Bordeaux

Zgromadzenie zostało założone we francuskim mieście w Bordeaux w pierwszej połowie  XIX w. przez diecezjalnego kapłana ks. Piotra Bienvenu Noailles. Założyciel zgromadzenia uczył swoje duchowe córki, że całe życie i posługiwanie musi być ukierunkowane na Boga. Wzór takiego bezgranicznego oddania się Bogu dostrzegł w Świętej Rodzinie. Widział Jezusa, Maryję i Józefa jako Tych, którzy „we wszystkim kochali, szukali i pragnęli tylko Boga samego”. W Świętej Rodzinie dostrzegł także ziemskie odbicie Trójcy Świętej – obraz Jedynego Boga w Trzech Osobach. Wzór ten wzbudza pragnienie, by uczynić z ludzkości jedną rodzinę Bożą na ziemi.

Dlatego też zadaniem Sióstr Świętej Rodziny z Bordeaux jest szerzenie i umacnianie wiary we wszystkich środowiskach społecznych, by przywrócić ducha Świętej Rodziny z Nazaretu i pierwszych wspólnot chrześcijańskich, którzy  mieli jedno serce i jednego ducha. Swoim życiem siostry pragną dawać świadectwo, że taka jedność i wzajemna miłość między wszystkimi ludźmi jest możliwa.

Tym, co jednoczy siostry wokół Chrystusa jest osobista i wspólnotowa modlitwa, a zwłaszcza Eucharystia, która karmi wiarę, umacnia miłość i zobowiązuje do służenia innym. Słowo Boże pomaga im odczytywać codzienne wydarzenia w świetle wiary i rozeznawać Bożą wolę.  Zgromadzenie ma szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask, która jest patronką wspólnoty.

Siostry Świętej Rodziny podejmują różne posługi apostolskie. Są to m.in. katechizacja, troska o dzieci ubogie, zaangażowanie w duszpasterstwo młodzieży, ewangelizację rodziców czy otaczanie opieką ludzi starszych i chorych. Siostry pracują w instytucjach kościelnych, podejmują się pracy parafialnej, wychowują dzieci w przedszkolach i szkołach.

W Aninie siostry są obecne od 1984 roku.  Przy ul. V Poprzecznej 20 znajduje się ich Dom Prowincjalny, gdzie odbywają się spotkania dla sióstr, a także rekolekcje dla dziewcząt rozeznających swoje powołanie.  W ostatnim czasie jest tu też wspólnota postulantek, które w tym domu przygotowują się do życia zakonnego. Siostry posługują w dziełach charytatywnych diecezjalnej Caritas, są zaangażowane w katechezę w szkole i w parafii, niosą pomoc potrzebującym pukającym do drzwi oraz troszczą się o osoby starsze, odwiedzając je w domach.

Więcej o siostrach można przeczytać i zobaczyć w następujących miejscach:

Strona polska: http://www.rodzinasfb.opw.pl/
Strona międzynarodowa: http://saintefamillebordeaux.org/
Facebook: https://www.facebook.com/SwietaRodzinazBordeaux

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej

Motto założycielki
„Bóg się zatroszczy” – DEUS PROVIDEBIT

Pełna nazwa zgromadzenia:

Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej (OSF)

Za przykładem św. Franciszka z Asyżu i Matki Magdaleny Damen ufamy Bożej dobroci i opatrzności. Żyjemy Ewangelią w naszych czasach okazując szacunek całemu stworzeniu.

(Kapituła Generalna 2009)

Siostry Franciszkanki żyją duchowością franciszkańską. Duchowość Zgromadzenia odwołuje się do  św. Franciszka z Asyżu, zazwyczaj określana jest jako duchowość ewangeliczna. Franciszek był zachwycony wspaniałością Boga i stworzeń. Zakochany w Ukrzyżowanej Miłości, niósł światu program ubóstwa i bycia mniejszym głosząc wszystkim „pokój i dobro”. Dla św. Franciszka zasadą życia była Dobra Nowina zawarta na kartach Pisma Świętego. To właśnie z posklejanych kawałków Ewangelii zredagował Regułę – sposób życia dla siebie, dla swoich braci i sióstr.

Charyzmatem Sióstr jest franciszkański duch prostoty  i służby poprzez: naśladowanie Chrystusa, bycie siostrą mniejszą, życie duchem pokuty i miłości w całkowitym zawierzeniu Bogu, zjednoczenie modlitwy i służby oraz uważanie siebie za narzędzie w ręku Boga. Z franciszkańskiego charyzmatu wyrasta kontemplacja Chrystusa Ukrzyżowanego, radykalne życie Ewangelią  w Kościele i całkowite zwrócenie się do Ojca. Siostry Franciszkanki  w swym życiu starają się być znakiem sprzeciwu wobec sił przemocy, nienawiści i chciwości. Wprowadzają w życie radość i pokój, braterstwo we wspólnocie i z całym stworzeniem.

źródło: www.siostryzorlika.pl

Wspólnota Matki Magdaleny
04-621 Warszawa – Anin
M. Kajki 66
tel. 22 812-16-63
anin@siostryzorlika.pl 

 

 

Na terenie parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie – Aninie jesteśmy od roku 1991. Jesteśmy znane  jako Siostry Franciszkanki. Działalność:

Siostry  z naszej wspólnoty posługują na różnych polach: w szkołach różnego typu  i przedszkolach jako katechetki, nauczycielki, nauczyciel – pedagog w świetlicy dla dzieci, jako pielęgniarki posługują chorym w szpitalu.


Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie | Logowanie