facebook

ul. Rzeźbiarska 46
04-620 Warszawa

KANCELARIA ZŁÓŻ OFIARĘ

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszenia Parafialne – 5 niedziela Wielkiego Postu 0

Ogłoszenia Parafialne – 5 niedziela Wielkiego Postu

29.03.2020

W wyniku zarządzeń władz państwowych i diecezjalnych w obecnym stanie epidemii we Mszy św. może uczestniczyć nie więcej niż 5 osób. To ograniczenie dla nas jest niezwykle trudne i bolesne. Z uwagi na wyjątkową sytuację prosimy, aby tę decyzję uszanować. Prośmy Pana Boga, aby to ograniczenie jak najszybciej ustało i ufajmy, że On jest w stanie wyprowadzić dobro z każdej sytuacji.

Przypominamy, że codziennie (w godzinach 7.30-18.00) pozostaje otwarta Kaplica Adoracji. Osoby, które chciałyby w ciągu dnia przyjąć Komunię św. albo skorzystać z sakramentu pokuty mogą w tym celu skontaktować się  z księżmi. Jako duszpasterze pozostajemy do Waszej dyspozycji.

Aby ułatwić skorzystanie ze spowiedzi w dni powszednie spowiadamy od 16.00 do 17.30 w dwóch miejscach: w konfesjonale w kościele oraz w kancelarii. Bardzo prosimy, aby nie odkładać spowiedzi na czas Wielkiego Tygodnia: tym bardziej w obecnej sytuacji.

W tym tygodniu obchodzimy pierwszy piątek. Jesteśmy gotowi, aby tego dnia pójść do chorych z Komunią św. Gdyby ktoś  nie mógł przyjąć posługi w tym dniu, prosimy o telefon do kancelarii (22 613 07 20) lub 602 733 565

W naszym anińskim kościele istnieje „możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary” poprzez transmisje on-line. Harmonogram Mszy św. niedzielnych transmitowanych: dziś – 29 marca, godz. 11.30. W kolejne niedziele będą transmitowane Msze o 10.00 i 18.00, zaś w dni powszednie – w środy i piątki o godz. 18.00. Linki do transmisji na YouTube będą udostępniane 10 minut przed planowaną godziną Mszy św. na naszych stronach internetowych: www.aninparafia.pl www.organywaninie.pl www.facebook.com/salve.regina.anin (więcej…)

Komunikat bp Romualda Kamińskiego 0

Komunikat bp Romualda Kamińskiego

Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego
24 marca 2020 roku

KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych zasad bezpieczeństwa zarządzam, co następuje:

1. Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zrozumiała jest trudność z jaką spotkają się duszpasterze odpowiedzialni za wypełnienie tych zarządzeń. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane bez udziału wiernych. Wyjątkiem może być uczestnictwo osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.

2. Ważną sprawą pozostaje sprawowanie sakramentu pokuty i adoracja Najświętszego Sakramentu. Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi. Ułatwieniem może być umówienie się drogą telefoniczną lub mailową na spowiedź, by uniknąć nadmiernej liczby osób.

UWAGA: Konfesjonał, używany jak dotychczas, w obecnym stanie epidemii powinien być dezynfekowany po każdym penitencie. Zważywszy na to, że wymóg ten może okazać się zbyt trudny, dlatego zalecane jest korzystanie z miejsc bardziej otwartych (kaplicy, salki, ławek wewnątrz lub na zewnątrz świątyni, itp.), z zachowaniem wszystkich innych zaleceń.

Doceniając wartość modlitwy osobistej, a zwłaszcza adoracyjnej, należy zadbać, by liczba osób w miejscu modlitwy nie przekroczyła 5 osób.

3. Zachęcam kapłanów do wytężonej troski duszpasterskiej powierzonych sobie wiernych. Przypominam, że nie można odwiedzać osób przebywających na kwarantannie domowej.

4. Komunikat dotyczący norm liturgicznych Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego będzie opublikowany w najbliższy piątek.

5. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.

6. Dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Zachęcam do uczestnictwach w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Proszę, by nie ustawać w modlitwach indywidualnych i rodzinnych.

Ogarniam wszystkich modlitwą i błogosławię oraz zawierzam orędownictwu Matki Bożej Zwycięskiej – Patronki Diecezji.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Ogłoszenia parafialne – 4 niedziela Wielkiego Postu 0

Ogłoszenia parafialne – 4 niedziela Wielkiego Postu

22.03.2020

We środę, 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego Msze św. będą odprawione o godz. 7, 8 i 18. 25 marca 1992 została erygowana Diecezja Warszawsko – Praska. Po każdej Mszy Św. będzie odmówiony Akt Zawierzenia Diecezji Miłosierdziu Bożemu i odśpiewany hymn Ciebie, Boga, wysławiamy.

W związku z ogłoszonym na terenie całego kraju stanem epidemii, w naszym anińskim kościele wprowadzamy „możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary” poprzez Internet w czasie rzeczywistym („live”). Harmonogram Mszy św. niedzielnych transmitowanych:

 • dziś – 22 marca, godz. 10.00.
 • 29 marca, godz. 11.30.
 • 5 kwietnia, godz. 13.00.
 • 12 kwietnia (Wielkanoc), godz. 18.00.
 • 19 kwietnia, godz. 08.30.
  W dni powszednie – okazjonalnie – Msze św.będą transmitowane o godz. 18.00.
  Linki do transmisji na YouTube będą udostępniane 10 minut przed planowaną godziną Mszy św. na naszych stronach internetowych: www.aninparafia.pl ,www.organywaninie.pl , www.facebook.com/salve.regina.anin 

„Msze św. transmitowane przez środki masowego przekazu oraz inne modlitwy dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa” zapewnia J.E.Ks. Bp Romuald Kamiński – Biskup Warszawsko-Praski

Serdecznie prosimy naszych parafian o pomoc w przygotowaniu palm. Prosimy o „zielone” i bazie, i pomoc w przygotowaniu palm. Zapraszamy do wicia palm w swoich domach.

Wychodząc z kościoła można zauważyć EkoSłupek AirSensor, czyli czujnik smogu. Dziękujemy Firmie Anińskiej za troskę i nowe informacje o poziomie czystości powietrza w Aninie, przy naszym kościele. Barwa zielona oznacza bardzo dobry indeks powietrza, jasno zielony kolor wynik dobry, żółty oznacza umiarkowany, beżowy oznacza dostateczny, czerwony oznacza zły, a bordowy oznacza bardzo zły.

Dekret 0

Dekret

Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego
13 marca 2020 roku
DEKRET

Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami.

Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz udzielonej już dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i zachęcając do osobistych i rodzinnych form życia duchowego, niniejszym dekretem wprowadzam w życie następujące postanowienia:

1. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

2. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji (w tym rekolekcje parafialne), pielgrzymki, sakrament bierzmowania udzielany w Bazylice Katedralnej oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

3. Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.

4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50).

5. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.

6. Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby zgromadzonych w kościele osób. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele. Takim służbom należy zapewnić odpowiednie środki ochronne.

7. Zalecam, aby osoby konsekrowane i duchowni (w kościołach, bez udziału wiernych świeckich) oraz świeccy (we własnych domach), zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

8. Przypominam, że Msze św. transmitowane przez środki masowego przekazu oraz inne modlitwy dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa. Wyrażam wdzięczność mediom ogólnopolskim, diecezjalnym oraz parafialnym za to, że stwarzają szeroką ofertę duchowego przeżycia poprzez transmisje telewizyjne, radiowe oraz internetowe.

9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

10. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że, uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

Czcigodni duszpasterze i wspólnoto diecezjalna! Z całego serca proszę o zrozumienie tych rozporządzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, nigdy nie spotkały się z takim doświadczeniem. Stąd też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarunkowania, jakim podlegamy. Pragnijmy, aby mimo wielu zewnętrznych ograniczeń umacniała się w nas potrzeba całkowitego zaufania Opatrzności Bożej.

Módlmy się, aby Bóg raczył oddalić od nas wszelkie choroby i nieszczęścia.

Matko Boża Zwycięska, Módl się za nami!

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Warszawa, dnia 13 marca 2020 r.

Ogłoszenia parafialne – 2 niedziela Wielkiego Postu 0

Ogłoszenia parafialne – 2 niedziela Wielkiego Postu

08.03.2020

Odpowiedzią człowieka wierzącego na każde zagrożenie jest gorliwa modlitwa i wołanie do Pana. Słysząc tak wiele na temat epidemii koronawirusa zwróćmy się z prośbą do Pana Boga, aby oddalił od nas wszelkie niebezpieczeństwo i zachował nas w zdrowiu i w pokoju.

UWAGA!!!
Z wiadomych powodów zawieszone zostają spotkania wszystkich grup dzieci i młodzieży w naszej parafii, w tym również spotkania kandydatów do bierzmowania. Na jak długo? Na tym etapie nikt tego nie wie: obserwujemy co się dzieje i czekamy na rozwój sytuacji.

Na ten moment Msze i nabożeństwa odprawiane są według stałego porządku.

Niewątpliwie jest to dla nas wszystkich trudny czas, dlatego tym bardziej niech będzie to czas modlitwy. Szereg ograniczeń, których doświadczamy jest dla nas trudny do przyjęcia, rodzi czasami gniew, złość, irytację, lęk, przerażenie.Naszą odpowiedzią niech będzie zaufanie Panu Bogu i roztropne postępowanie.
Ten czas niech będzie okazją do intensywnej, także wspólnej modlitwy w domach i w rodzinach.

Dziś, tradycyjnie w drugą niedzielę miesiąca spotykamy się z dziećmi i ich rodzicami przygotowującymi się do Pierwszej Komunii św. na Mszy św. o godz. 11.30. Po Mszy św. zapraszamy na Katechezę dla Dorosłych.

Również dziś zapraszamy na Forum Biblicum – godz. 19.00 w sali katechetycznej tematem wykładu będą Apokalipsa Tomasza i Księgi Sybilli.

Z okazji Dnia Kobiet najserdeczniejsze życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa składa druga połowa ludzkości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za ofiary składane na tacę i podczas kolędy. Zakończyliśmy w tym tygodniu remont  kuchni na dole. Pragniemy również wyremontować dolny hol. Bóg zapłać za wsparcie tych inwestycji!

Zachęcamy do pokuty i modlitwy o trzeźwość oraz do składania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych. Księga Przyrzeczeń wyłożona jest w Kaplicy Matki Bożej.

W każdy piątek w Wielkim Poście odprawiana jest Droga Krzyżowa o godz. 17.15 i 19.00

W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15 uczestniczymy w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym. W tym roku kazanie zostanie wygłoszone na początku nabożeństwa. Tematykę będzie stanowić liturgia Triduum Paschalnego.

Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w naszej parafii, za tydzień – w dniach od 15  do 18 marca, włącznie. Poprowadził je będzie Ks. Grzegorz Zagórowski – Ojciec Duchowny Wyższego Seminarium Duchownego naszej Diecezji

Osoby, które chcą uczestniczyć w beatyfikacji sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego 7 czerwca na Placu Piłsudskiego prosimy o zgłoszenie się do zakrystii. Kontynuujemy zapisy w celu przygotowania odpowiednich kart wstępu. (więcej…)

Ogłoszenia parafialne – 8 Niedziela Zwykła 0

Ogłoszenia parafialne – 8 Niedziela Zwykła

01.03.2020

Dziś, w naszej wspólnocie parafialnej gościmy, Ks. Waldemara Pawelca, pallotyna, misjonarza z Ukrainy. Po Mszy św. ofiarą do puszki będziemy mogli wesprzeć jego pracę misyjną.

Zachęcamy do pokuty i modlitwy o trzeźwość oraz do składania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych. Księga Przyrzeczeń wyłożona jest w Kaplicy Matki Bożej.

Serdecznie prosimy naszych parafian o pomoc w przygotowaniu palm. Już od tego tygodnia „zielone” i bazie można przynosić do zakrystii i kancelarii.

W tym tygodniu przypada pierwsza środa, czwartek, piątek i sobota. We środę o godz. 17.15 Grupa Modlitewna Maryi – Patronki Dobrej Śmierci zaprasza do wspólnej modlitwy. We czwartek Koronka do Miłosierdzia Bożego w Kaplicy Adoracji o godz. 15.00, a spowiedź św. w piątek od godz. 6.50 i po południu o godz. 16.00. O godz. 16.30 Msza św. pierwszo-piątkowa dla dzieci. Tego dnia kancelaria parafialna będzie nieczynna. Do chorych w piątek udamy się od godz. 9.00, a po Mszy św. o godz. 18.00 adoracja do godz. 19.30 prowadzona przez Odnowę w Duchu Świętym w Kaplicy Adoracji. (więcej…)

Ogłoszenia Parafialne – 7 niedziela zwykła 0

Ogłoszenia Parafialne – 7 niedziela zwykła

23.02.2020

Wczoraj szczęśliwie powróciła  z zimowiska grupa młodzieży i ich rodziców. Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowania tym, którzy nabyli sianko na stół wigilijny, gdyż wyjazd został dofinansowany z tzw. Funduszu Ministranckiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za ofiary na remont sanitariatów w części katechetycznej naszej plebanii. Bóg zapłać!

W najbliższą środę, tj. Popielec, rozpoczynamy Wielki Post. Msze Św. z posypaniem głów popiołem będą odprawiane o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00.

W Środę Popielcową rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty. Zachęcamy do pokuty i modlitwy o trzeźwość oraz do składania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych. Księga Przyrzeczeń wyłożona jest w Kaplicy Matki Bożej.
Przepisy postne:

 • wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia we wszystkie piątki w ciągu roku oraz Środę Popielcową.
 • post ścisły, czyli ilościowy obowiązuje w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek wszystkich między 18. a 60. rokiem życia
 • uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty

W każdy piątek w Wielkim Poście odprawiana jest Droga Krzyżowa o godz. 17.15 i 19.00

W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15 uczestniczymy w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym.
Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu Paschy. Liturgia wielkopostna przygotowuje katechumenów do obchodu paschalnego misterium przez różne stopnie wtajemniczenia chrześcijańskiego, a wiernych przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty. Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie. (więcej…)

Ogłoszenia parafialne – 6 niedziela zwykła 0

Ogłoszenia parafialne – 6 niedziela zwykła

16.02.2020

Od wczoraj 80 -osobowa grupa dzieci, młodzieży i rodziców z naszej parafii pod opieką Ks. Pawła Cieślika i Sr. Magdaleny przebywa na zimowisku w Małem Cichem koło Zakopanego. Pozdrawiają nas bardzo serdecznie i proszą o modlitwę.

Dziś, odbywa się zbiórka do puszki Dar Serca na chorych objętych opieką „Caritas” naszej diecezji. Serdeczne Bóg zapłać.

Wszystkim rodzinom, dzieciom i młodzieży wypoczywającym na feriach, życzymy spokojnego i radosnego odpoczynku.

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Dobrego Pasterza w Warszawie, ul. Gruszy 41/43 poszukuje osób na stanowiska:
– nauczyciela wychowania przedszkolnego
– pomocy przedszkolnej.
Podjęcie pracy możliwe od zaraz.
Osoby zainteresowane są proszone o kontakt telefoniczny (797-907-555) lub wysłanie CV na adres:  pasterz@cmw.waw.pl

Począwszy od 2020 roku Tygodnik Katolicki Niedziela kosztuje 6 zł. Zachęcamy do lektury pism katolickich.

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie | Logowanie