facebook

ul. Rzeźbiarska 46
04-620 Warszawa

KANCELARIA ZŁÓŻ OFIARĘ

Wspólnoty

Ministranci

Kim jesteśmy? Służba liturgiczna w naszej parafii obejmuje trzy gałęzie wiekowe. Najstarsi to lektorzy, którzy czytają słowo Boże podczas liturgii. Starsi ministranci (od VII klasy SP) przygotowują się do posługi lektora i uczestniczą w kursie lektorskim. Szczegóły tutaj: link Informacje o kursie lektorskim umieszczane są na bieżąco na: diecezja.waw.pl    Trzecią grupę stanowią ministranci młodsi i kandydaci – chłopcy w wieku 7-13 lat. Kiedy się spotykamy? Zbiórki lektorów odbywają się w I i III niedzielę miesiąca. Posługujemy podczas Eucharystii o godz. 18.00, a następnie odbywa się spotkanie w salce. Zbiórki młodszych i starszych ministrantów odbywają się w soboty o godz. 9.30. Spotkania prowadzi ekipa w następującym składzie: Ks. Paweł Cieślik – wikariusz, odpowiedzialny za formację służby liturgicznej w naszej parafii. Piotr Broniatowski – szczęśliwy mąż i ojciec czwórki wspaniałych dzieci, od urodzenia związany z parafią w Aninie. Pedagog, nauczyciel, trener, animator czasu wolnego. Uwielbia sport, w wakacje spływy kajakowe i wędrówki górskie. Wojciech Broniatowski – ministrant i lektor w parafii w Aninie od 1999 roku. Członek redakcji Salve Regina w latach 2009-2014, animator młodzieży, szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci Łukasz Dobrowolski – ministrant i lektor w parafii od wielu lat, pasjonat służby liturgicznej, świetny opiekun dzieci, w stałym i bardzo dobrym kontakcie z rodzicami wszystkich ministrantów Co robimy podczas zbiórek? Modlimy się Ćwiczymy posługi liturgiczne Poznajemy Pana Boga i prawdy wiary Przygotowujemy liturgię na ważne uroczystości Spędzamy czas we wspólnocie, zawierając trwałe przyjaźnie Gramy w ping-ponga i piłkarzyki Poznajemy nowe zabawy i dyscypliny sportowe (jeśli tylko pozwalają na to warunki – na parkingu...

Oaza

Jak powstaliśmy JAK POWSTALIŚMY? Pomysł dotyczący powstania wspólnoty oazowej w parafii anińskiej zrodził się bardzo spontanicznie. Kiedy pod koniec sierpnia 2016 roku ks. Paweł Cieślik rozpoczął posługę wikariusza w parafii w Aninie, zrodził się pomysł, aby powstała młodzieżowa wspólnota. Przestrzeń, w której młodzi ludzie mogą się spotkać, razem modlić, pogłębiać wiarę i zobaczyć tym samym swoje miejsce w Kościele. Działo się to wszystko tuż po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, który stanowiły mocny impuls dla duszpasterstwa młodzieży. Impuls, którego nie można było przeoczyć i zmarnować. W tamtym momencie takiej wspólnoty dla młodzieży w parafii anińskiej nie było. Aby taka wspólnota zaistniała potrzebni byli uformowani animatorzy, gotowi zaangażować się w powstanie, a potem prowadzenie grupy. Pan Bóg okazał swoją łaskawość, gdyż znaleźli się młodzi ludzie (głównie z Gocławia), którzy mimo swoich obowiązków i absorbujących przygotowań do matury zgłosili chęć podjęcia takiej posługi. Kilka tygodni było niezbędnych do tego, aby się spotkać, ustalić działania i przygotować grunt do dalszej pracy. Na powstaniu wspólnoty zależało wielu osobom. Dyskretnie przekazywana informacja, a potem ogłoszenie w parafii sprawiło, że różni ludzie podjęli modlitwę w tej intencji, prosząc także o wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, byłego wikariusza anińskiego. Owocem modlitwy, zachęty oraz zaangażowania animatorów było pozyskanie dla tej idei młodych ludzi, w wieku gimnazjalnym i licealnym. Dzięki temu w połowie listopada powstała wspólnota, która rozwija się i obecnie liczy ponad 40 osób. Nasze spotkania KIEDY SIĘ SPOTYKAMY? Spotkania odbywają się w każdy piątek. Spotykamy się o godz. 18.00 na Mszy świętej, w czasie której angażujemy się...

Domowy Kościół

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie jest wspólnotą dla rodzin. Pomaga on małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem na co dzień  i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie, którego założycielem był Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to: codzienna modlitwa osobista, regularne spotkanie ze słowem Bożym, modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Zobowiązania te nie są celem samym w sobie, ale środkiem do celu, jakim jest zjednoczenie małżonków z Bogiem poprzez jak najpełniejsze realizowanie małżeńskiego powołania. Początki Domowego Kościoła w naszej parafii datują się na okres, kiedy jako wikariusz posługiwał w kościele przy Rzeźbiarskiej Ksiądz Przemysław Macios. To on, podczas wizyty duszpasterskiej (tak to się zazwyczaj dzieje), zaprosił małżeństwa zainteresowane wzrastaniem w wierze i miłości na spotkanie, które okazało się pierwszym spotkaniem nowopowstającego kręgu. Nowy krąg szybko stał się kręgiem „międzyparafialnym”, ponieważ małżeństwa tworzące go zmieniały miejsce zamieszkania. Najpierw opiekunem grupy małżeństw był Ksiądz Przemysław, potem jego dzieło kontynuowali m.in. Ksiądz Dariusz Cempura i Ksiądz Konrad Hasior....

Odnowa w Duchu Świętym

„Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele” (fragment preambuły Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS). Katolicka Odnowa w Duchu Świętym świętuje w roku 2017 swój złoty jubileusz. Przedstawiciele wspólnot Odnowy z całego świata spotkali się z papieżem Franciszkiem w Rzymie w dzień Pięćdziesiątnicy, czyli w święto Zesłania Ducha Świętego. W Polsce Odnowa w Duchu Świętym zagościła 40 lat temu, a pierwsza wspólnota „Maranatha” powstała przy parafii św. Marcina na Starym Mieście w Warszawie pod przewodnictwem księdza (obecnie księdza biskupa  seniora) Bronisława Dębowskiego. W naszej parafii w Aninie Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) w 1986 roku poprowadził śp. ksiądz Krzysztof Wojno. Były to rekolekcje dla młodzieży, a po ich zakończeniu powstała Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Veni Creator”, składająca się z młodzieży szkół średnich. Od tego czasu grupa zmieniła swój skład i rozpoczęliśmy nowe posługi w parafii. Od kilku lat organizujemy czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego i adoracje Najświętszego Sakramentu w pierwsze piątki miesiąca. Przygotowujemy jeden z ołtarzy na procesję Bożego Ciała. Trzykrotnie zorganizowaliśmy 9-tygodniowe Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy REO, podczas których  uczestnicy spotykają się raz w tygodniu: uczestniczą w katechezie, wspólnej modlitwie i w grupach...

Drużyna Świętej Rodziny

Projekt grupy formacyjnej dla dziewczyn w wieku 7-13 lat przy parafii MB Królowej Polski w Aninie  Dlaczego ten projekt? Trzeba się zająć młodymi dziewczynami w naszej parafii Jest propozycja dla chłopców: grupa ministrantów, tymczasem nie było dotychczas analogicznej propozycji dla dziewczyn Są dziewczynki, które przychodzą na Msze o 11.30, które praktykują pierwsze piątki, które były na roratach… i co dalej? Jeśli my w Kościele nie zajmiemy się dziećmi, to zajmie się nimi świat Parafia dzisiaj przyciągnie wtedy, gdy będzie w niej życie i propozycja – inaczej grozi nam, że Kościół przerodzi się w muzeum Żywa i dynamiczna parafia to nie tylko wydzielony obszar, to przede wszystkim środowisko, w którym ludzie widzą dla siebie miejsce i które coś im daje   Przebieg spotkań: Część rekreacyjna (gry, zabawy, planszówki, ping-pong, gry terenowe, zabawy na parkingu) Część katechetyczna (katecheza, opowiadania, film, szkoła śpiewu) Część modlitewna (w salce lub w kaplicy: forma bardzo zróżnicowana) Część plastyczna (kredkami do nieba!) Część liturgiczna: przygotowanie do niedzielnej Eucharystii (modlitwa wiernych, psalm, procesja z darami)   Cel spotkań: Stworzenie środowiska-przestrzeni, w której dziewczynki dobrze się czują Wsparcie dla rodziców, którzy pracując zawodowo i żyjąc w świecie mają prawo być zmęczeni, a czasami nawet wyczerpani Uzupełnienie i pogłębienie szkolnej lekcji religii, które mimo ogromnych wysiłków ludzi Kościoła, często staje się po prostu kolejną lekcją, jedną z wielu Włączenie dziewczyn w życie parafii: Kościół to nie abstrakcyjny twór, o którym słyszą w szkole, ale konkretne środowisko, które znają, w którym uczestniczą i z którym się identyfikują Stworzenie wśród dziewczyn wspólnoty (w dzisiejszym...

Schola dziecięca

Od września 2019 roku scholka dziecięca ponownie śpiewa podczas niedzielnych Mszy o godz. 11.30. Próby scholi odbywają się piątki o 17.30 oraz w niedziele o 10.45. Scholą opiekuje się s. Gaudia, franciszkanka. Zapraszamy do wspólnego śpiewania! Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy! Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!  Ps. 96

Caritas

Parafialny Caritas istnieje już prawie 30 lat. Prezesem jest pani Danuta Szczepaniak, zaś opiekunem duszpasterskim ks. Proboszcz Marek Doszko. Zespół dyżuruje w I i III sobotę każdego m-ca od godz. 8.30 – 11.00 w budynku dawnego kina WRZOS. Z uwagi na brak powierzchni magazynowej Zespół nie przyjmuje mebli i sprzętu wielkogabarytowego. Dary takie jak: kurtki, bluzy, t-shirty, buty, bieliznę, art. gosp. domowego , pościel, ręczniki, koce , środki czystości (mydła, żele, płyny i proszki do prania) można przynosić w godzinach pracy Zespołu lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 609 817 961. Parafialny Caritas zajmuje się dystrybucją żywności z programu FEAD, organizacją zbiórek dla poszkodowanych w pożarze lub powodzi, współpracuje z placówkami oświatowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Fundacją „Kromka Chleba” i innymi działającymi na terenie naszej gminy. Pomagamy rodzinom wielodzietnym, osobom starszym, bezdomnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, migrantom i tym, którzy takiej pomocy potrzebują. W lutym grupa organizuje spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Chorego. Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy zbieramy żywność i dary pieniężne na paczki dla osób potrzebujących z naszej Parafii. Przygotowujemy też prezenty dla dzieci i upominki dla osób chorych, odwiedzanych przez księży w I piątki m-ca. Od kilku lat czynnie włączamy się w organizację pikniku parafialnego. Cieszymy się, że jako Parafialny Zespół Caritasu możemy nie tylko pomagać ludziom potrzebującym, wspierać ich czy rozwiązywać ich problemy, ale także uczyć się pokory, miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Sami jednak nie podołalibyśmy takim zadaniom gdyby nie nasi parafianie i ludzie otwartych serc, na których zawsze i w każdej...

Chata z pomysłami

Wspólnota Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół powstała w naszej parafii w 2000 roku. W marcu 2003 roku uzyskała osobowość prawną jako Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „CHATA Z POMYSŁAMI”. Działalność wspólnoty i stowarzyszenia opiera się na przekonaniu, że każda osoba jest niepowtarzalnym darem i ma innym wiele do ofiarowania. Celem działań jest odkrywanie piękna osoby niepełnosprawnej poprzez tworzenie więzi przyjaźni. Osoby z upośledzeniem umysłowym są w centrum wspólnoty. Ważnymi jej członkami obok rodziców i rodzin osób niepełnosprawnych są młodzi przyjaciele – studenci, uczniowie i osoby pracujące. Organizowane są comiesięczne spotkania, które zawsze rozpoczynają się Mszą Świętą. Co nowego w  „Chacie z pomysłami”? Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chata z pomysłami” przez kilka lat prowadziło Pracownię Działań Twórczych –  Ośrodek Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia terapeutyczne odbywały się  codziennie w pomieszczeniach dawnego kina Wrzos –   użyczanych nam przez  Proboszczów  naszej  Parafii . Jednocześnie prowadziliśmy starania o utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Dzięki intensywnym staraniom  p. Prezesa Andrzeja Kamińskiego i Zarządu Stowarzyszenia oraz p. Renacie Staruch  – Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  i poparciu p. Burmistrza   Jacka  Duchnowskiego   zostały przyznane  Stowarzyszeniu  środki  z Wydziału Spraw Społecznych   Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie ŚDS. Korzystając z  życzliwości ks. Proboszcza Marka  Doszki w pomieszczeniach dotychczas zajmowanych i nowo udostępnionych  przeprowadzony został remont  i ich adaptacja do dalszej pracy terapeutycznej. Z codziennych zajęć może korzystać 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną. 25 czerwca  odbyło się uroczyste otwarcie...

Radio Maryja

Terenowe biuro Radia MARYJA przy parafii Matki Bożej Królowej Polski rozpoczęło swoją działalność w 1994 roku. Od początku swojego istnienia Biuro pełni podwójną rolę: jest terenowym reprezentantem Radia MARYJA w Toruniu i Anińskiej Rodziny Radia MARYJA, która obecnie liczy ponad 350 członków. Biuro w swojej pracy kieruje się zasadą utrwalaną przez dyrektora Radia MARYJA a wyrażoną słowami – służyć Panu Bogu, Ojczyźnie i ludziom w duchu miłości, jedności i odpowiedzialności. Realizujemy to hasło szerząc kult Najświętszej Maryji Panny, przekazując informację o Radiu MARYJA, organizując nabożeństwa i pielgrzymki, podejmując akcje w obronie wiary i moralności. Aby poszerzyć przestrzeń dobra w naszej parafii i wprowadzić w życie pewne założenia, że w książce szukamy Boga –  w modlitwie go odnajdujemy, Biuro nasze postanowiło się włączyć w dzieło Nowej Ewangelizacji, podejmując się prowadzenia kiosku parafialnego. Obecnie mamy ponad 400 tytułów książek m.in. umacniających wiarę, pogłebiających wiedzę religijną, podtrzymujących uczucia narodowe i patriotyczne i około 15 czasopism katolickich, oraz płyty i kasety z nagraniami muzycznymi i tekstami nauki społecznej kościoła. Organizowane były promocje książek i kaset (m.in. spotkania autorskie). Czasami określone pozycje książkowe docierały do określonych osób sprawujących władzę ustawodawczą i wykonawczą. Wierzymy mocno, że Radiem opiekuje się Matka Boża – jest to znak na obecne czasy i wierzymy, że przez moglitwę Pan Bóg daje ogromne dobra. Dlatego też naszą działaność staramy się podbudowywać już 11 rok nieustanną modlitwą Eucharystyczną i Różańcową. Organizujemy pielgrzymki  – dotychczas zorganizowaliśmy w parafii 47 pielgrzymek w tym pięć spotkań pielgrzymkowych z Ojcem Świętym (dwa...

Chór parafialny

Chór parafialny (dawniej schola), to grupa osób powyżej 15. roku życia, która śpiewa podczas mszy świętych w niedzielę i święta. Jeśli zastanawiałeś/-aś się, czyje głosy prowadzą śpiewy podczas liturgii Triduum Paschalnego, czuwania przed Pasterką czy podczas procesji Bożego Ciała, to rozwiewamy wszelkie wątpliwości: podczas tych wydarzeń śpiew prowadzi właśnie ten chór. W chórze śpiewają zarówno dziewczyny i kobiety, jak i mężczyźni. Zróżnicowanie głosów, barw, doświadczenia śpiewaczego i emisji stanowią siłę tej grupy. Dlatego niezależnie od tego, czy śpiewałeś, czy śpiewasz, czy wydaje Ci się, że umiesz lub nie, zapraszamy na nasze próby. Zrobimy wszystko, byś poczuł/-a się jak u siebie! Otwarte próby chóru odbywają się w poniedziałki o godzinie 19:00, w salce pod kancelarią parafialną. Zapraszamy na próby także tych, którzy przygodę ze śpiewaniem w kościele mają jeszcze przed sobą. Jeśli nie wiesz, jak trafić albo masz jakiekolwiek pytania dotyczące chóru, skontaktuj się z panem organistą Waldemarem Pawlikiem (tel. 608 309 743) lub p. Dominikiem (tel. 600 129 807). Więcej informacji na stronie: www.organywaninie.pl zakładka chór lub na specjalnej grupie Facebooka: Nowy Chór Aniński

Wspólnota AA i Al-Anon

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w salce dawnego kina Wrzos (wejście od strony parkingu): Grupa AA „WRZOS” każdy piątek godz. 19.00 Grupa AA „ANIN” każda sobota godz. 11.00 SERDECZNIE ZAPRASZAMY Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia. Al-Anon nie jest związany z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją lub z jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W sprawach nie dotyczących wspólnoty, Al-Anon nie zajmuje żadnego stanowiska, nie popiera ich ani nie odrzuca. W Al-Anon nie ma składek członkowskich. Al-Anon jest samowystarczalny dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania. Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizujemy to przez praktykowanie Dwunastu Stopni, przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików, oraz zrozumienie i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi. Spotkania...
Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie | Logowanie