facebook

ul. Rzeźbiarska 46
04-620 Warszawa

KANCELARIA ZŁÓŻ OFIARĘ

Radio Maryja

Terenowe biuro Radia MARYJA przy parafii Matki Bożej Królowej Polski rozpoczęło swoją działalność w 1994 roku. Od początku swojego istnienia Biuro pełni podwójną rolę: jest terenowym reprezentantem Radia MARYJA w Toruniu i Anińskiej Rodziny Radia MARYJA, która obecnie liczy ponad 350 członków.

Biuro w swojej pracy kieruje się zasadą utrwalaną przez dyrektora Radia MARYJA a wyrażoną słowami – służyć Panu Bogu, Ojczyźnie i ludziom w duchu miłości, jedności i odpowiedzialności. Realizujemy to hasło szerząc kult Najświętszej Maryji Panny, przekazując informację o Radiu MARYJA, organizując nabożeństwa i pielgrzymki, podejmując akcje w obronie wiary i moralności.

Aby poszerzyć przestrzeń dobra w naszej parafii i wprowadzić w życie pewne założenia, że w książce szukamy Boga –  w modlitwie go odnajdujemy, Biuro nasze postanowiło się włączyć w dzieło Nowej Ewangelizacji, podejmując się prowadzenia kiosku parafialnego.

Obecnie mamy ponad 400 tytułów książek m.in. umacniających wiarę, pogłebiających wiedzę religijną, podtrzymujących uczucia narodowe i patriotyczne i około 15 czasopism katolickich, oraz płyty i kasety z nagraniami muzycznymi i tekstami nauki społecznej kościoła. Organizowane były promocje książek i kaset (m.in. spotkania autorskie).

Czasami określone pozycje książkowe docierały do określonych osób sprawujących władzę ustawodawczą i wykonawczą.

Wierzymy mocno, że Radiem opiekuje się Matka Boża – jest to znak na obecne czasy i wierzymy, że przez moglitwę Pan Bóg daje ogromne dobra. Dlatego też naszą działaność staramy się podbudowywać już 11 rok nieustanną modlitwą Eucharystyczną i Różańcową.

Organizujemy pielgrzymki  – dotychczas zorganizowaliśmy w parafii 47 pielgrzymek w tym pięć spotkań pielgrzymkowych z Ojcem Świętym (dwa w Rzymie) i cztery pielgrzymki dla młodzieży w ramach spotkań młodych u stóp Jasnogórskiej Pani.

W trosce o los Polski, Radia MARYJA i ludzi  – nasze Biuro wystosowało kilkanaście listów interwencyjnych popartych podpisami parafian. Adresatami listów byli posłowie, komisje sejmowe,  wymiar sprawiedliwości, Episkopat Polski, Ordynariusze Diecezji, Prymas Polski i władze samorządowe.

Okres minionych lat, a zwłaszcza pierwsze 5 lat naszej działalności były okresem wielu akcji protestatycjnych domagających się wprowadzenia zasad moralnych w życie publiczne. Biuro nasze organizowało i uczestniczyło w ponad 30-tu takich akcjach protestacyjnych. Wymagało to szczególnego zaangażowania czasu i wysiłku, by uświadomić ludziom, że należy „upominać się o Polskę”.

W 2003 roku zorganizowaliśmy debatę zwolenników i przeciwników przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Dzielnicy Warszawa Wawer, której celem było pokazanie jak własna decyzja opowiedzenia się w referendum na „tak” lub „nie” może zaważyć na losach Ojczyzny.

Przyłączając się do wołania o pokój Ojca Świętego Jana Pawła II byliśmy współorganizatorami Manifestacji „NIE dla wojny”. 1 marca 2003 roku otrzymaliśmy podziękowanie i błogosławieństwo Ojca Świętego. W ramach obchodów 60-lecia istnienia naszej parafii zorganizowaliśmy ognisko z udziałem aktorów Teatru Polskiego oraz ufundowaliśmy nagrody dla zwyciezców zawodów sportowych, które odbyły się następnego dnia na terenie naszej parafii. W 2003 roku z okazji Święta Niepodległości zorganizowaliśmy w Sali Kongresowej PKiN koncert „A to Polska właśnie”.

Podsumowując skrótowo podany opis naszej działalności możemy stwierdzić, że zawsze staraliśmy się czynić dobro na niwie ewangelizacyjnej i społecznej. Pracę naszego Biura wykonujemy bezinteresownie w myśl słów Chrystusa „darmo otrzymaliście, darmo dawajcie (Mt 10,8)”, a wspaniałą dla nas nagrodą są słowa wielkiego filozofa KUL Księdza Profesora Mieczysława Krąpca „Radio MARYJA ostatnim szańcem polskości i katolicyzmu w naszym kraju”.

Wyrażamy głęboką wdzięczność Ś.P. Księdzu Proboszczowi Wiesławowi Kalisiakowi za wypowiedziane 23 lata temu fiat na powstanie Biura Radia MARYJA.

Serdecznie zapraszamy do naszego kiosku.


Księże Proboszczu!

„co ranek, skoro ustępują cienie,
A słonko wybłyska złote,
Przypomni światła stworzenie,
Oddal tęsknotę … „

C.K.Norwid

 

Księże Proboszczu!

Opiekunie Duchowy Anińskiej Rodziny Radia MARYJA!

Minął tydzień, minął miesiąc, a Ksiądz Proboszcz się nie odzywa, nie widać też Księdza na posesji kościelnej.
Widać tylko pod ścianą kościoła Krzyż wśród kwiatów z tabliczką Ś. P. Ksiądz Prałat Wiesław Kalisiak, palące się światełka i modlących się ludzi.
Twoje odejście nastąpiło za szybko …
Trudno się pogodzić, że to już tak zawsze będzie.

Księże Proboszczu !

Przez 12 lat celebrowałeś Mszę Św. Rodziny Radia MARYJA w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 10-tej. To była Twoja godzina niedzielnej Mszy Św.
Miałeś zawsze coś interesującego do przekazania swoim parafianom.
Twoje celebrowanie Mszy Św. pozostanie na zawsze w naszych sercach.

Księże Proboszczu !

Nie zapomnimy też Twoich imienin, kiedy składaliśmy Ci nasze życzenia zapisane w symbolicznej książce z racji naszej 10-letniej pracy w kiosku parafialnym,aby Bóg Miłosierny zapisał również te życzenia Twoją ręką w Księdze Żywota.
Ty wówczas powiedziałeś: „oby to tak się stało”.
My zaś dziękowaliśmy z głębi serca Panu Bogu za dar Twojej osoby, Twojego kapłaństwa i kapłańskiej posługi w naszej parafii.
Za tak niezmordowane ukazywanie nam oblicza Miłosiernego Boga,za to, że każdego tygodnia na łamach gazetki Salve Regina uczyłeś nas żywej wiary,za to pomagałeś nam parafianom odnajdywać drogę prowadzącą do zbawienia, za to, że stale przekazywałeś nam tajemnice życia w sposób odpowiedzialny w dzisiejszym trudnym świecie,za to, że swoim błogosławieństwem i autorytetem wspierałeś naszą działalność ewangelizacyjną w parafii.

Księże Proboszczu!

Kto będzie teraz dla nas tu na ziemi kamieniem węgielnym, abyśmy nie utracili wrażliwości sumień?
Kto nam powie „robicie dobrą robotę – róbcie tak dalej”?
Kto do nas będzie mówił: „nasze antenki” – „Panie z kiosku parafialnego”?
Kto wystąpi w obronie”moherowych beretów”?
Kto odważnie podczas kazania powie „ tak, Ksiądz Proboszcz słucha Radia MARYJA” ?

Księże Proboszczu !

Choć Twoje reakcje na nasze pomysły były czasami „wulkaniczne” – to jednak Twoja serdeczność i poczucie humoru były motorem dla naszej społecznej pracy.

Księże Proboszczu !

Dopiero dziś, po miesiącu, chcemy Cię pożegnać.
Nie mówimy „Żegnaj”, mówimy „Do Zobaczenia” Drogi i Kochany Opiekunie Duchowy

Rodzina Radia MARYJA
Listopad 2006

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie | Logowanie