facebook

ul. Rzeźbiarska 46
04-620 Warszawa

KANCELARIA ZŁÓŻ OFIARĘ

Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku:
rano od 8:30 do 9:00
po południu 16:00 do 17:30

W pierwsze piątki miesiąca kancelaria jest nieczynna.
W czasie wakacji kancelaria jest czynna tylko w godzinach popołudniowych, to znaczy od 16.00  do 17.30.
Telefon do kancelarii: 22 613 07 20

Dyżury księży w ciągu tygodnia przebiegają według następującego porządku:

poniedziałek – ks. Proboszcz
wtorek – ks. Paweł Bąk
środa – ks. Proboszcz
czwartek – ks. Proboszcz
piątek – ks. Paweł Bąk

Jeśli masz jakieś pytanie albo wątpliwość, jest coś o czym chciałbyś powiedzieć, a rozmowa w kancelarii z jakiegoś powodu jest dla Ciebie krępująca, możesz napisać maila… czasami w taki sposób łatwiej jest zacząć… jako duszpasterze jesteśmy do Twojej dyspozycji…

anin.parafia@wp.pl

Jeśli mieszkasz od niedawna w Aninie, to zapraszamy do kancelarii parafialnej. Taka wizyta umożliwi założenie kartoteki i będzie dla nas okazją do poznania nowych parafian. Odnotowanie Twojej obecności w dokumentacji parafialnej pozwoli w przyszłości uniknąć problemów przy otrzymywaniu dokumentów i zaświadczeń oraz ułatwi korzystanie z posługi sakramentalnej. Zapraszamy!!!


Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu:

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • zgoda ks. Proboszcza parafii zamieszkania na chrzest w parafii M. B. Królowej Polski w Aninie
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia i adres zamieszkania)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka
 • zgoda z parafii zamieszkania, jeśli rodzice wraz z dzieckiem mieszkają na terenie innej parafii

MAŁŻEŃSTWO

 • aktualna metryka chrztu z adnotacją „do ślubu kościelnego” (ważna trzy miesiące od daty wystawienia)
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

POGRZEB  KATOLICKI

 • akt zgonu
 • zgoda z parafii zamieszkania, jeśli zmarły mieszkał na terenie innej parafii
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie | Logowanie