facebook

ul. Rzeźbiarska 46
04-620 Warszawa

KANCELARIA ZŁÓŻ OFIARĘ

Duszpasterze


Ks. Proboszcz


Ks. kan. Marek Doszko

Urodził się w Warszawie 23.10.1955 r. W 1975 r. ukończył Technikum Łączności, następnie w 1981 r. uzyskał tytuł magistra w zakresie liturgiki na Papieskim Wydziale Teologicznym Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, w tym samym roku otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1987–88 odbył studium misyjne w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, a w latach 1996–97 Studia Biblii i Duchowości w Jerozolimie. Od 2000 r. jest doktorantem na Wydziale Religioznawstwa UJ.

Służba kapłańska:

 • w latach 1981-1987 wikariusz  parafii: Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej, św. Jadwigi w Milanówku, Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie-Grochowie,
 • w latach 1988-1996 pobyt na misjach w Papui-Nowej Gwinei Archidiecezja Mount Hagen-WHP
 • po powrocie do kraju proboszcz parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Błotach (1997-1999)
 • proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Falenicy (1999-2006)
 • proboszcz parafii świętego Stanisława w Siennicy (2006-2008)
 • wykładowca religiologii i antropologii kulturowej w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej (2000-2012)
 •  proboszcz parafii w Aninie i Dziekan Dekanatu Anińskiego (od 7 grudnia 2008 roku)

Jest autorem szeregu sprawozdań z zakresu biblistyki i religioznawstwa („Studia Judaica”), szkicu o kulturze i chrześcijaństwie „Yumi yet, yumi sios” („My, górale Jiwaka, jesteśmy Kościołem”). Od 2003 roku członek  Klubu Motocyklowego „Moto Guzzi”. 24 grudnia 2009 mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej. Odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu — posiada tytuł kanonika honorowego Diecezji Warszawsko–Praskiej.


Ks. Wikariusze


Ks. Paweł Bąk

Urodzony w 1983 r. w Otwocku. Syn Józefa Bąka i Marii z domu Żelazo.
Parafia pochodzenia: Niepokalanego Serca Maryi, Otwock-Śródborów
Wyświęcony: 30 maja 2009 r., Abp Henryk Hoser SAC
Motto kapłańskie:
„Pragnę się cały przemienić w Miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie” (św. Faustyna)
Dzień Imienin: 29 czerwca – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Wykształcenie: magister, PWTW, teologia duchowości.Temat pracy magisterskiej:
„Posłuszeństwo woli Bożej na drodze do świętości w życiu Świętej Faustyny Kowalskiej”, 2009.

Służba kapłańska w diecezji Warszawsko-Praskiej:

 • wikariusz w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach 30.08.2009 – 27.08.2014.
 • wikariusz w parafii Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie 27.08.2014 – 26.08.2016.
 • wikariusz w parafii Św. Hieronima, Warszawa-Stara Miłosna 26.08.2016 – 25.08.2021
 • od 26.08.2021 wikariusz w naszej parafii

W latach 2010 –2014 pełnił funkcję kapelana Szkoły Katolickiej w Ząbkach.

Od 31.05.2016 należy do Rycerstwa Niepokalanej(MI).

Od lipca 2017 Niewolnik Niepokalanej.

W naszej parafii będzie odpowiedzialny za Służbę Liturgiczną Ołtarza, Oazę Młodzieżową Ruchu Światło-Życie, Przygotowanie Młodzieży do Sakramentu Bierzmowania, I Krąg Małżeństw Domowego Kościoła, Msze z udziałem dzieci.

Kontakt: xbakpawelanin@gmail.com


Ks. Rezydenci


Ks. Marek Wodawski

Urodzony 15.09.1981 r. w Łochowie, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii (2015), magister teologii (2008). Zatrudniony w Instytucie Nauk Socjologicznych od 2015 r. Ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie (2002-2008), studia podyplomowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2008-2010) oraz studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych KUL (2011-2015). W roku 2014 odbył półroczny staż naukowo-badawczy u prof. Markusa Vogta na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium (Niemcy). Doktoryzował się na podstawie rozprawy Franciszka Janusza Mazurka koncepcja katolickiej nauki społecznej przygotowanej na seminarium naukowym z katolickiej nauki społecznej i socjologii gospodarki pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Fela (recenzenci: ks. prof. Henryk Skorowski, prof. Wioletta Szymczak). W latach 2018-2019 prowadził badania socjologiczne w Wielkiej Brytanii w ramach przyznanego grantu „Polacy w Wielkiej Brytanii wobec Brexitu”. Od października do grudnia 2019 r. przebywał na Uniwersytecie Oksfordzkim jako academic visitor.  M. Wodawski prowadzi badania z zakresu katolickiej nauki społecznej, socjologii gospodarki, migracji oraz socjologii narodu. Od 2019 roku prowadzi badania nad etnosymboliczną koncepcją narodu Anthony’ego D. Smitha.

Ks. Wodawski jest współautorem książek: Polish Return Migration after Brexit. A. Sociological Forcast (2024), Polacy w Wielkiej Brytanii wobec brexitu. Studium socjologiczne (2022), Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego (2019), autorem książki Między „moralnością kamieni” a prawami człowieka (2015), kilku książek pod redakcją, m.in. Stefan Wyszyński. Chrześcijańska doktryna społeczna nagrodzona Feniksem Pro Autore w 2021 r. oraz kilkunastu artykułów naukowych i popularno-naukowych. W 2023 r. został odznaczony przez Ministra Nauki medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W naszej parafii posługuje jako rezydent, jest opiekunem Koła Żywego Różańca.

Kontakt: marek.wodawski@kul.pl

 

 

 

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie | Logowanie