facebook

ul. Rzeźbiarska 46
04-620 Warszawa

KANCELARIA ZŁÓŻ OFIARĘ

Odnowa w Duchu Świętym

„Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele”

(fragment preambuły Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS).

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym świętowała w roku 2017 swój złoty jubileusz. Przedstawiciele wspólnot Odnowy z całego świata spotkali się z papieżem Franciszkiem w Rzymie w dzień Pięćdziesiątnicy, czyli w święto Zesłania Ducha Świętego.

W Polsce Odnowa w Duchu Świętym zagościła 40 lat temu, a pierwsza wspólnota „Maranatha” powstała przy parafii św. Marcina na Starym Mieście w Warszawie pod przewodnictwem księdza (obecnie księdza biskupa  seniora) Bronisława Dębowskiego.

W naszej parafii w Aninie Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) w 1986 roku poprowadził śp. ksiądz Krzysztof Wojno. Były to rekolekcje dla młodzieży, a po ich zakończeniu powstała Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Veni Creator”, składająca się z młodzieży szkół średnich.

Od tego czasu grupa zmieniła swój skład i rozpoczęliśmy nowe posługi w parafii. Od kilku lat organizujemy czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego i adoracje Najświętszego Sakramentu w pierwsze piątki miesiąca. Przygotowujemy jeden z ołtarzy na procesję Bożego Ciała. Trzykrotnie zorganizowaliśmy 9-tygodniowe Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy REO, podczas których  uczestnicy spotykają się raz w tygodniu: uczestniczą w katechezie, wspólnej modlitwie i w grupach dzielenia, a przez pozostałe dni uczą się samodzielnie rozważać przygotowane specjalnie krótkie fragmenty z Pisma Świętego i odnosić je do swojego życia. Te rekolekcje mają za zadanie pokazać kochającego Boga, który zawsze jest blisko człowieka, zachęcić do modlitwy Słowem Bożym i ożywić naszą wiarę.

Przygotowujemy także rozważania różańcowe i prowadzimy różaniec w piątki podczas październikowych nabożeństw różańcowych, współtworzymy drogę krzyżową i jesteśmy otwarci na potrzeby parafii. W październiku 2016 roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy procesję różańcową ulicami Anina. Pomimo niesprzyjającej aury – zimno i deszczowo – zabrało się kilkadziesiąt osób, by wyruszyć z modlitwą na ustach. Były to głównie osoby starsze, zaprawione w życiowych trudach, często mające ponad 80 lat i trudności z poruszaniem się. Tym większy to dla nas przykład i radość, że całe swoje życie poświęcają dla Polski i Kościoła, by szerzyć wiarę i cześć dla Matki Najświętszej. Radosna część różańca była dziękczynieniem za Bożą opiekę nad naszym narodem. W Tajemnicach Światła prosiliśmy o potrzebne łaski dla Ojczyzny: o nową ewangelizację, o odnowę moralną narodu, o jedność Polaków, o silne i mocne rodziny, o wybaczenie winowajcom a także za naszych rządzących by podejmowali swoje obowiązki jako służbę na wzór Jezusa sługi. Część Bolesna Różańca Świętego była przebłaganiem za grzechy narodu, zaś na część chwalebną wróciliśmy do kościoła, by wspólnie ze zgromadzonymi na parafialnym nabożeństwie różańcowym przy wystawionym Najświętszym Sakramencie uwielbiać Boga troszczącego się nieustannie o nasz naród.

Wyjeżdżamy na Ogólnopolskie Spotkania i Kongresy modlitewne Odnowy w Duchu Świętym do Częstochowy, kontynuujemy formację poprzez rekolekcje zamknięte w domach rekolekcyjnych. Otaczamy modlitwą naszą parafię: wszystkich kapłanów, siostry zakonne, wszystkie wspólnoty tutaj działające, a także  młodzież i dzieci, małżonków i ludzi samotnych, starszych i młodszych, chorych i zdrowych, modlimy się i za tych, którzy odeszli od Kościoła i pogubili się gdzieś w swoim życiu. Posługujemy również modlitwą wstawienniczą i podejmujemy posługę w różnych dziełach Odnowy na terenie naszej Diecezji.

„VENI CREATOR” to łacińska nazwa, a znaczy ona „PRZYJDŹ STWORZYCIELU” – więc na naszych spotkaniach zwracamy się do Ducha Świętego, aby prowadził nas przez wszystkie wydarzenia naszego życia, by był światłem i przewodnikiem, by to On uczył nas modlitwy uwielbienia i dziękczynienia, by pomógł zrozumieć Słowo Boże i wcielać je  w życie.

Obecnie opiekuje się nami ks. Paweł Bąk.

Wspólnota to kilkanaście osób, niekiedy na spotkaniu jest tylko 6 czy 8, ale Pan Bóg mówi: „… gdzie dwaj lub trzej zbiorą się w Imię Moje tam Ja jestem pośród nich…” (więc nie ilość jest najważniejsza, a chęć wspólnej modlitwy). Na spotkaniach grupy Odnowy „Veni Creator’ modlimy się za siebie nawzajem, rozważamy Słowo Boże i wielbimy Boga, słuchamy katechez przygotowywanych przez księdza opiekuna, uczestniczymy w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz w grupach dzielenia, zawierzamy Bogu nasze trudne sprawy rodzinne i zawodowe, jesteśmy też grupą przyjaciół.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA NASZEJ WSPÓLNOTY. Obecnie spotykamy się w środy po wieczornej Mszy świętej. Można również poprosić nas o modlitwę wstawienniczą w konkretnej sprawie.

Kontakt do lidera wspólnoty: malgoskozak@o2.pl

 

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie | Logowanie