facebook

ul. Rzeźbiarska 46
04-620 Warszawa

KANCELARIA ZŁÓŻ OFIARĘ

Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz wszczepieni w Kościół stajemy się uczestnikami jego posłania.

SAKRAMENT CHRZTU jest udzielany dzieciom w naszej parafii:

w II i IV niedzielę miesiąca – podczas Mszy św. o g. 13.00

/w uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu/

 • Zgłoszenie dziecka do chrztu powinno być dokonane przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu w kancelarii parafialnej. W dniu chrztu rodzice oraz chrzestni wraz z dzieckiem zgłaszają się 20 minut przed uroczystością do zakrystii w celu złożenia podpisów w księgach chrzcielnych.
 • Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii.
 • osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię
 • przy zgłoszeniu wymagana jest metryka urodzenia dziecka wydana przez USC
 • przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest;
 • rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego
 • w przypadku gdy rodzice nie są w sakramentalnym związku małżeńskim i nie mają żadnych przeszkód do zawarcia ślubu zalecane jest odłożenie chrztu dziecka do czasu zawarcia sakramentalnego małżeństwa przez rodziców
 • w związkach, w których istnieją przeszkody do zawarcia katolickiego małżeństwa rodzice muszą wyrazić pisemne zobowiązanie o katolickim wychowaniu dziecka
 • dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem;
 • należy przygotować białą szatę – ozdobną białą chustę, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie. Symbolizuje ona, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa; rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne. Na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;
 • świeca chrzcielna jest zapalana przez chrzestnego od paschału na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

 

Chrzestny musi spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 16 lat;
 • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
 • prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym);
 • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego;
 • osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika;

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie | Logowanie