facebook

ul. Rzeźbiarska 46
04-620 Warszawa

KANCELARIA ZŁÓŻ OFIARĘ

Chata z pomysłami

Wspólnota Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół powstała w naszej parafii w 2000 roku. W marcu 2003 roku uzyskała osobowość prawną jako Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „CHATA Z POMYSŁAMI”. Działalność wspólnoty i stowarzyszenia opiera się na przekonaniu, że każda osoba jest niepowtarzalnym darem i ma innym wiele do ofiarowania. Celem działań jest odkrywanie piękna osoby niepełnosprawnej poprzez tworzenie więzi przyjaźni. Osoby z upośledzeniem umysłowym są w centrum wspólnoty. Ważnymi jej członkami obok rodziców i rodzin osób niepełnosprawnych są młodzi przyjaciele – studenci, uczniowie i osoby pracujące. Organizowane są comiesięczne spotkania, które zawsze rozpoczynają się Mszą Świętą.

Co nowego w  „Chacie z pomysłami”?

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chata z pomysłami” przez kilka lat prowadziło Pracownię Działań Twórczych –  Ośrodek Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia terapeutyczne odbywały się  codziennie w pomieszczeniach dawnego kina Wrzos –   użyczanych nam przez  Proboszczów  naszej  Parafii .

Jednocześnie prowadziliśmy starania o utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Dzięki intensywnym staraniom  p. Prezesa Andrzeja Kamińskiego i Zarządu Stowarzyszenia oraz p. Renacie Staruch  – Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  i poparciu p. Burmistrza   Jacka  Duchnowskiego   zostały przyznane  Stowarzyszeniu  środki  z Wydziału Spraw Społecznych   Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie ŚDS.

Korzystając z  życzliwości ks. Proboszcza Marka  Doszki w pomieszczeniach dotychczas zajmowanych i nowo udostępnionych  przeprowadzony został remont  i ich adaptacja do dalszej pracy terapeutycznej. Z codziennych zajęć może korzystać 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

25 czerwca  odbyło się uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy . Zaproszeni zostali  honorowi  goście: ks. Proboszcz  Marek Doszko, p. Dyrektor   Halina Lipke –  Wydział Spraw Społecznych  Mazowieckiego Urzędu  Wojewódzkiego, p.Dyrektor Bogdan Jaskołd Biuro Polityki Społecznej Urzędu Miasta st. Warszawy, p. Burmistrz  Dzielnicy Wawer –Jacek Duchnowski , p.Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej – Renata Staruch. Licznie przybyli goście z zaprzyjaźnionych Ośrodków oraz „gospodarze”, a także  rodzice i przyjaciele.

 

Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy kiedykolwiek  wspierali działalność Stowarzyszenia – zakupieniem wyrobów osób niepełnosprawnych, wpłatami 1% swojego podatku  lub darowiznami.

www.chatazpomyslami.org

Tel: 501 262 259
E-mail: chata@chatazpomyslami.org

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie | Logowanie