facebook

ul. Rzeźbiarska 46
04-620 Warszawa

KANCELARIA ZŁÓŻ OFIARĘ

Oaza

JAK POWSTALIŚMY?

Pomysł dotyczący powstania wspólnoty oazowej w parafii anińskiej zrodził się bardzo spontanicznie. Kiedy pod koniec sierpnia 2016 roku ks. Paweł Cieślik rozpoczął posługę wikariusza w parafii w Aninie, zrodził się pomysł, aby powstała młodzieżowa wspólnota. Przestrzeń, w której młodzi ludzie mogą się spotkać, razem modlić, pogłębiać wiarę i zobaczyć tym samym swoje miejsce w Kościele. Działo się to wszystko tuż po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, który stanowiły mocny impuls dla duszpasterstwa młodzieży. Impuls, którego nie można było przeoczyć i zmarnować.

W tamtym momencie takiej wspólnoty dla młodzieży w parafii anińskiej nie było. Aby taka wspólnota zaistniała potrzebni byli uformowani animatorzy, gotowi zaangażować się w powstanie, a potem prowadzenie grupy. Pan Bóg okazał swoją łaskawość, gdyż znaleźli się młodzi ludzie (głównie z Gocławia), którzy mimo swoich obowiązków i absorbujących przygotowań do matury zgłosili chęć podjęcia takiej posługi.

Kilka tygodni było niezbędnych do tego, aby się spotkać, ustalić działania i przygotować grunt do dalszej pracy. Na powstaniu wspólnoty zależało wielu osobom. Dyskretnie przekazywana informacja, a potem ogłoszenie w parafii sprawiło, że różni ludzie podjęli modlitwę w tej intencji, prosząc także o wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, byłego wikariusza anińskiego.

Owocem modlitwy, zachęty oraz zaangażowania animatorów było pozyskanie dla tej idei młodych ludzi, w wieku gimnazjalnym i licealnym. Dzięki temu w połowie listopada powstała wspólnota, która rozwija się i obecnie liczy ponad 40 osób.

KIEDY SIĘ SPOTYKAMY?

Spotkania odbywają się w każdy piątek. Spotykamy się o godz. 18.00 na Mszy świętej, w czasie której angażujemy się w przebieg liturgii. Po zakończonej Eucharystii idziemy do naszej salki, gdzie odbywa się kolejna część spotkania.

Bardzo szybko okazało się, że młodzi ludzie dobrze czują się na tych spotkaniach, a ponadto przychodzą na nie, gdyż znaleźli tam przestrzeń do wspólnej modlitwy, poznawania Pana Boga, wyrażania swojej wiary i tworzenia więzi z rówieśnikami. Tym samym oaza stała się miejscem szukania i spełniania pragnień, które są obecne w sercu młodego człowieka.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ NASZA PRZYSZŁOŚĆ?

Wspólnota, która istnieje niespełna rok przypomina młodą roślinę, która z oczywistych powodów wymaga troski i pielęgnacji. Zdają sobie z tego sprawę odpowiedzialni za wspólnotę animatorzy i ksiądz. Stąd koordynacja wszelkich działań przebiega zawsze we wzajemnej współpracy między księdzem a świeckimi. Współpracy bardzo udanej, gdzie każdy ma świadomość swojej roli, a przy tym zdaje sobie sprawę, jak ważne jest otwieranie się na dary i talenty, które posiada ktoś inny. Dzięki temu ksiądz i animatorzy dbają o właściwy charakter spotkań i formację uczestników. A przede wszystkim o to, aby wspólnota pozwalała młodym ludziom doświadczać obecności Pana Boga.

Jaka będzie przyszłość wspólnoty oazowej w Aninie? Wie to tylko Pan Bóg. Ale wolno mieć nadzieję, że wspólnota okrzepnie, wzmocni się, zyska nowych ludzi, przetrwa i będzie wielkim wsparciem dla parafii. I nawet kiedy z biegiem czasu zmieni się ksiądz, odpowiedzialny za wspólnotę czy animatorzy (co przecież jest naturalnym procesem) ważne, aby to dzieło dalej służyło Chrystusowi i szukającym Go ludziom.

Zapraszamy serdecznie na nasze spotkania w każdy piątek po Mszy Św. wieczornej, a także na nasz fanpage facebookowy, gdzie znajdziesz czym aktualnie żyjemy 🙂

Nasz facebookowy fanpage 🙂

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie | Logowanie