facebook

ul. Rzeźbiarska 46
04-620 Warszawa

KANCELARIA ZŁÓŻ OFIARĘ

Wspólnoty

Ministranci

Kim jesteśmy? Służba liturgiczna w naszej parafii obejmuje trzy gałęzie wiekowe. Najstarsi to lektorzy, którzy czytają słowo Boże podczas liturgii. Starsi ministranci (od VII klasy SP) przygotowują się do posługi lektora. Chłopcy, którzy są w III klasie gimnazjum w ramach bezpośredniego przygotowania uczestniczą w kursie lektorskim. Szczegóły tutaj: http://diecezja.waw.pl/5482 Informacje o kursie lektorskim umieszczane są na bieżąco na: diecezja.waw.pl    Trzecią grupę stanowią ministranci młodsi i kandydaci – chłopcy w wieku 7-13 lat. Kiedy się spotykamy? Zbiórki młodszych ministrantów oraz kandydatów odbywają się w soboty o godz. 9.30. Spotkania prowadzi ekipa w następującym składzie: Ks. Paweł Cieślik – wikariusz, odpowiedziany za formację służby liturgicznej w naszej parafii. Piotr Broniatowski – szczęśliwy mąż i ojciec trójki wspaniałych dzieci, od urodzenia związany z parafią w Aninie. Pedagog, nauczyciel, trener, animator czasu wolnego. Uwielbia sport, w wakacje spływy kajakowe i wędrówki górskie. Wojciech Broniatowski – ministrant i lektor w parafii w Aninie od 1999 roku. Członek redakcji Salve Regina w latach 2009-2014, animator młodzieży, szczęśliwy mąż i ojciec dwojga dzieci Łukasz Dobrowolski – ministrant i lektor w parafii od wielu lat, pasjonat służby liturgicznej, świetny opiekun dzieci, w stałym i bardzo dobrym kontakcie z rodzicami wszystkich ministrantów Co robimy podczas zbiórek? Modlimy się...

Oaza

Jak powstaliśmy JAK POWSTALIŚMY? Pomysł dotyczący powstania wspólnoty oazowej w parafii anińskiej zrodził się bardzo spontanicznie. Kiedy pod koniec sierpnia 2016 roku ks. Paweł Cieślik rozpoczął posługę wikariusza w parafii w Aninie, zrodził się pomysł, aby powstała młodzieżowa wspólnota. Przestrzeń, w której młodzi ludzie mogą się spotkać, razem modlić, pogłębiać wiarę i zobaczyć tym samym swoje miejsce w Kościele. Działo się to wszystko tuż po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, który stanowiły mocny impuls dla duszpasterstwa młodzieży. Impuls, którego nie można było przeoczyć i zmarnować. W tamtym momencie takiej wspólnoty dla młodzieży w parafii anińskiej nie było. Aby taka wspólnota zaistniała potrzebni byli uformowani animatorzy, gotowi zaangażować się w powstanie, a potem prowadzenie grupy. Pan Bóg okazał swoją łaskawość, gdyż znaleźli się młodzi ludzie (głównie z Gocławia), którzy mimo swoich obowiązków i absorbujących przygotowań do matury zgłosili chęć podjęcia takiej posługi. Kilka tygodni było niezbędnych do tego, aby się spotkać, ustalić działania i przygotować grunt do dalszej pracy. Na powstaniu wspólnoty zależało wielu osobom. Dyskretnie przekazywana informacja, a potem ogłoszenie w parafii sprawiło, że różni ludzie podjęli modlitwę w tej intencji, prosząc także o wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, byłego wikariusza anińskiego. Owocem modlitwy, zachęty oraz zaangażowania animatorów było...

Domowy Kościół

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie jest wspólnotą dla rodzin. Pomaga on małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem na co dzień  i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie, którego założycielem był Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to: codzienna modlitwa osobista, regularne spotkanie ze słowem Bożym, modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Zobowiązania te nie są celem samym w sobie, ale środkiem do celu, jakim jest zjednoczenie małżonków z Bogiem poprzez jak najpełniejsze realizowanie małżeńskiego powołania. Początki Domowego Kościoła w naszej parafii datują się na okres, kiedy jako wikariusz posługiwał w kościele przy Rzeźbiarskiej Ksiądz Przemysław Macios. To on, podczas wizyty duszpasterskiej (tak to się zazwyczaj dzieje), zaprosił małżeństwa zainteresowane wzrastaniem w wierze i miłości na spotkanie, które okazało się pierwszym spotkaniem nowopowstającego kręgu. Nowy...

Odnowa w Duchu Świętym

„Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele” (fragment preambuły Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS). Katolicka Odnowa w Duchu Świętym świętuje w roku 2017 swój złoty jubileusz. Przedstawiciele wspólnot Odnowy z całego świata spotkali się z papieżem Franciszkiem w Rzymie w dzień Pięćdziesiątnicy, czyli w święto Zesłania Ducha Świętego. W Polsce Odnowa w Duchu Świętym zagościła 40 lat temu, a pierwsza wspólnota „Maranatha” powstała przy parafii św. Marcina na Starym Mieście w Warszawie pod przewodnictwem księdza (obecnie księdza biskupa  seniora) Bronisława Dębowskiego. W naszej parafii w Aninie Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) w 1986 roku poprowadził śp. ksiądz Krzysztof Wojno. Były to rekolekcje dla młodzieży, a po ich zakończeniu powstała Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Veni Creator”, składająca się z młodzieży szkół średnich. Od tego czasu grupa zmieniła swój skład i rozpoczęliśmy nowe posługi...

Drużyna Świętej Rodziny

Projekt grupy formacyjnej dla dziewczyn w wieku 7-13 lat przy parafii MB Królowej Polski w Aninie  Dlaczego ten projekt? Trzeba się zająć młodymi dziewczynami w naszej parafii Jest propozycja dla chłopców: grupa ministrantów, tymczasem nie było dotychczas analogicznej propozycji dla dziewczyn Są dziewczynki, które przychodzą na Msze o 11.30, które praktykują pierwsze piątki, które były na roratach… i co dalej? Jeśli my w Kościele nie zajmiemy się dziećmi, to zajmie się nimi świat Parafia dzisiaj przyciągnie wtedy, gdy będzie w niej życie i propozycja – inaczej grozi nam, że Kościół przerodzi się w muzeum Żywa i dynamiczna parafia to nie tylko wydzielony obszar, to przede wszystkim środowisko, w którym ludzie widzą dla siebie miejsce i które coś im daje   Przebieg spotkań: Część rekreacyjna (gry, zabawy, planszówki, ping-pong, gry terenowe, zabawy na parkingu) Część katechetyczna (katecheza, opowiadania, film, szkoła śpiewu) Część modlitewna (w salce lub w kaplicy: forma bardzo zróżnicowana) Część plastyczna (kredkami do nieba!) Część liturgiczna: przygotowanie do niedzielnej Eucharystii (modlitwa wiernych, psalm, procesja z darami)   Cel spotkań: Stworzenie środowiska-przestrzeni, w której dziewczynki dobrze się czują Wsparcie dla rodziców, którzy pracując zawodowo i żyjąc w świecie mają prawo być zmęczeni, a czasami nawet wyczerpani Uzupełnienie i pogłębienie szkolnej...

Schole

Od września 2017 roku scholka dziecięca ponownie śpiewa podczas niedzielnych Mszy o godz. 11.30. Próby scholi odbywają się w SP nr 218 przy ul. Kajki w poniedziałki na 6 godzinie lekcyjnej. Scholą opiekują się siostry zakonne, które we wspomnianej szkole uczą lekcji religii: s. Paulina i s. Beata. Zapraszamy do wspólnego śpiewania! Dzieci starsze (od VII klasy) zapraszamy na próby scholi młodzieżowej. Szczegółowych informacji udziela pan organista Waldemar Pawlik (tel. 608 309 743). Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy! Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!  Ps. 96

Caritas

Parafialny Punkt Caritas w Aninie czynny jest w I i III sobotę każdego miesiąca. Punkt znajduje się w budynku dawnego kina Wrzos, przy ulicy Rzeźbiarskiej 46 (wejście od strony parkingu). Prowadzimy rozdawnictwo ubrań, butów, artykułów gosp. domowego, mebli i innych. Darczyńcy mogą nas wspierać w godzinach pracy Caritasu lub po uprzednim zgłoszeniu tel. pod nr 609817961. Okres zimy jest czasem ciężkim dla ludzi potrzebujących, starszych, i chorych, dlatego podzielmy się tym co nam czasami zbywa, a innego uszczęśliwi. W sezonie jesienno-zimowym najbardziej potrzebne są: buty męskie rozm.42-45 ciepłe kurtki męskie i damskie pościel, koce zabawki dla dzieci czapki, rękawiczki, szaliki. Wszystkim parafianom i ofiarodawcom spoza naszej parafii za wszystko serdecznie dziękujemy. Danuta Szczepaniak

Chata z pomysłami

Wspólnota Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół powstała w naszej parafii w 2000 roku. W marcu 2003 roku uzyskała osobowość prawną jako Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „CHATA Z POMYSŁAMI”. Działalność wspólnoty i stowarzyszenia opiera się na przekonaniu, że każda osoba jest niepowtarzalnym darem i ma innym wiele do ofiarowania. Celem działań jest odkrywanie piękna osoby niepełnosprawnej poprzez tworzenie więzi przyjaźni. Osoby z upośledzeniem umysłowym są w centrum wspólnoty. Ważnymi jej członkami obok rodziców i rodzin osób niepełnosprawnych są młodzi przyjaciele – studenci, uczniowie i osoby pracujące. Organizowane są comiesięczne spotkania, które zawsze rozpoczynają się Mszą Świętą. Co nowego w  „Chacie z pomysłami”? Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chata z pomysłami” przez kilka lat prowadziło Pracownię Działań Twórczych –  Ośrodek Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia terapeutyczne odbywały się  codziennie w pomieszczeniach dawnego kina Wrzos –   użyczanych nam przez  Proboszczów  naszej  Parafii . Jednocześnie prowadziliśmy starania o utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Dzięki intensywnym staraniom  p. Prezesa Andrzeja Kamińskiego i Zarządu Stowarzyszenia oraz p. Renacie Staruch  – Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  i poparciu p. Burmistrza   Jacka  Duchnowskiego   zostały przyznane  Stowarzyszeniu  środki  z Wydziału Spraw Społecznych   Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie ŚDS. Korzystając...

Radio Maryja

Terenowe biuro Radia MARYJA przy parafii Matki Bożej Królowej Polski rozpoczęło swoją działalność w 1994 roku. Od początku swojego istnienia Biuro pełni podwójną rolę: jest terenowym reprezentantem Radia MARYJA w Toruniu i Anińskiej Rodziny Radia MARYJA, która obecnie liczy ponad 350 członków. Biuro w swojej pracy kieruje się zasadą utrwalaną przez dyrektora Radia MARYJA a wyrażoną słowami – służyć Panu Bogu, Ojczyźnie i ludziom w duchu miłości, jedności i odpowiedzialności. Realizujemy to hasło szerząc kult Najświętszej Maryji Panny, przekazując informację o Radiu MARYJA, organizując nabożeństwa i pielgrzymki, podejmując akcje w obronie wiary i moralności. Aby poszerzyć przestrzeń dobra w naszej parafii i wprowadzić w życie pewne założenia, że w książce szukamy Boga –  w modlitwie go odnajdujemy, Biuro nasze postanowiło się włączyć w dzieło Nowej Ewangelizacji, podejmując się prowadzenia kiosku parafialnego. Obecnie mamy ponad 400 tytułów książek m.in. umacniających wiarę, pogłebiających wiedzę religijną, podtrzymujących uczucia narodowe i patriotyczne i około 15 czasopism katolickich, oraz płyty i kasety z nagraniami muzycznymi i tekstami nauki społecznej kościoła. Organizowane były promocje książek i kaset (m.in. spotkania autorskie). Czasami określone pozycje książkowe docierały do określonych osób sprawujących władzę ustawodawczą i wykonawczą. Wierzymy mocno, że Radiem opiekuje się Matka Boża – jest to znak na obecne...

Wspólnota AA i Al-Anon

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w salce dawnego kina Wrzos (wejście od strony parkingu): Grupa AA „WRZOS” każdy piątek godz. 19.00 Grupa AA „ANIN” każda sobota godz. 11.00 SERDECZNIE ZAPRASZAMY Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia. Al-Anon nie jest związany z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją lub z jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W sprawach nie dotyczących wspólnoty, Al-Anon nie zajmuje żadnego stanowiska, nie popiera ich...
Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie | Logowanie