facebook

ul. Rzeźbiarska 46
04-620 Warszawa

KANCELARIA ZŁÓŻ OFIARĘ

Wspólnoty

Ministranci

Kim jesteśmy? Służba liturgiczna w naszej parafii obejmuje trzy gałęzie wiekowe. Najstarsi to lektorzy, którzy czytają słowo Boże podczas liturgii. Starsi ministranci (od VII klasy SP) przygotowują się do posługi lektora. Chłopcy, którzy są w III klasie gimnazjum w ramach bezpośredniego przygotowania uczestniczą w kursie lektorskim. Szczegóły tutaj: http://diecezja.waw.pl/5482 Informacje o kursie lektorskim umieszczane są na bieżąco na: diecezja.waw.pl    Trzecią grupę stanowią ministranci młodsi i kandydaci – chłopcy w wieku 7-13 lat. Kiedy się spotykamy? Zbiórki młodszych ministrantów oraz kandydatów odbywają się w soboty o godz. 9.30. Spotkania prowadzi ekipa w następującym składzie: Ks. Paweł Cieślik – wikariusz, odpowiedziany za formację służby liturgicznej w naszej parafii. Piotr Broniatowski – szczęśliwy mąż i ojciec trójki wspaniałych dzieci, od urodzenia związany z parafią w Aninie. Pedagog, nauczyciel, trener, animator czasu wolnego. Uwielbia sport, w wakacje spływy kajakowe i wędrówki górskie. Wojciech Broniatowski – ministrant i lektor w parafii w Aninie od 1999 roku. Członek redakcji Salve Regina w latach 2009-2014, animator młodzieży, szczęśliwy mąż i ojciec dwojga dzieci Łukasz Dobrowolski – ministrant i lektor w parafii od wielu lat, pasjonat służby liturgicznej, świetny opiekun dzieci, w stałym i bardzo dobrym kontakcie z rodzicami wszystkich ministrantów Co robimy podczas zbiórek? Modlimy się...

Oaza

Jak powstaliśmy JAK POWSTALIŚMY? Pomysł dotyczący powstania wspólnoty oazowej w parafii anińskiej zrodził się bardzo spontanicznie. Kiedy pod koniec sierpnia 2016 roku ks. Paweł Cieślik rozpoczął posługę wikariusza w parafii w Aninie, zrodził się pomysł, aby powstała młodzieżowa wspólnota. Przestrzeń, w której młodzi ludzie mogą się spotkać, razem modlić, pogłębiać wiarę i zobaczyć tym samym swoje miejsce w Kościele. Działo się to wszystko tuż po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, który stanowiły mocny impuls dla duszpasterstwa młodzieży. Impuls, którego nie można było przeoczyć i zmarnować. W tamtym momencie takiej wspólnoty dla młodzieży w parafii anińskiej nie było. Aby taka wspólnota zaistniała potrzebni byli uformowani animatorzy, gotowi zaangażować się w powstanie, a potem prowadzenie grupy. Pan Bóg okazał swoją łaskawość, gdyż znaleźli się młodzi ludzie (głównie z Gocławia), którzy mimo swoich obowiązków i absorbujących przygotowań do matury zgłosili chęć podjęcia takiej posługi. Kilka tygodni było niezbędnych do tego, aby się spotkać, ustalić działania i przygotować grunt do dalszej pracy. Na powstaniu wspólnoty zależało wielu osobom. Dyskretnie przekazywana informacja, a potem ogłoszenie w parafii sprawiło, że różni ludzie podjęli modlitwę w tej intencji, prosząc także o wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, byłego wikariusza anińskiego. Owocem modlitwy, zachęty oraz zaangażowania animatorów było...

Domowy Kościół

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie jest wspólnotą dla rodzin. Pomaga on małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem na co dzień  i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie, którego założycielem był Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to: codzienna modlitwa osobista, regularne spotkanie ze słowem Bożym, modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Zobowiązania te nie są celem samym w sobie, ale środkiem do celu, jakim jest zjednoczenie małżonków z Bogiem poprzez jak najpełniejsze realizowanie małżeńskiego powołania. Początki Domowego Kościoła w naszej parafii datują się na okres, kiedy jako wikariusz posługiwał w kościele przy Rzeźbiarskiej Ksiądz Przemysław Macios. To on, podczas wizyty duszpasterskiej (tak to się zazwyczaj dzieje), zaprosił małżeństwa zainteresowane wzrastaniem w wierze i miłości na spotkanie, które okazało się pierwszym spotkaniem nowopowstającego kręgu. Nowy...

Odnowa w Duchu Świętym

„Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele” (fragment preambuły Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS). Katolicka Odnowa w Duchu Świętym świętuje w roku 2017 swój złoty jubileusz. Przedstawiciele wspólnot Odnowy z całego świata spotkali się z papieżem Franciszkiem w Rzymie w dzień Pięćdziesiątnicy, czyli w święto Zesłania Ducha Świętego. W Polsce Odnowa w Duchu Świętym zagościła 40 lat temu, a pierwsza wspólnota „Maranatha” powstała przy parafii św. Marcina na Starym Mieście w Warszawie pod przewodnictwem księdza (obecnie księdza biskupa  seniora) Bronisława Dębowskiego. W naszej parafii w Aninie Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) w 1986 roku poprowadził śp. ksiądz Krzysztof Wojno. Były to rekolekcje dla młodzieży, a po ich zakończeniu powstała Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Veni Creator”, składająca się z młodzieży szkół średnich. Od tego czasu grupa zmieniła swój skład i rozpoczęliśmy nowe posługi...

Drużyna Świętej Rodziny

Projekt grupy formacyjnej dla dziewczyn w wieku 7-13 lat przy parafii MB Królowej Polski w Aninie  Dlaczego ten projekt? Trzeba się zająć młodymi dziewczynami w naszej parafii Jest propozycja dla chłopców: grupa ministrantów, tymczasem nie było dotychczas analogicznej propozycji dla dziewczyn Są dziewczynki, które przychodzą na Msze o 11.30, które praktykują pierwsze piątki, które były na roratach… i co dalej? Jeśli my w Kościele nie zajmiemy się dziećmi, to zajmie się nimi świat Parafia dzisiaj przyciągnie wtedy, gdy będzie w niej życie i propozycja – inaczej grozi nam, że Kościół przerodzi się w muzeum Żywa i dynamiczna parafia to nie tylko wydzielony obszar, to przede wszystkim środowisko, w którym ludzie widzą dla siebie miejsce i które coś im daje   Przebieg spotkań: Część rekreacyjna (gry, zabawy, planszówki, ping-pong, gry terenowe, zabawy na parkingu) Część katechetyczna (katecheza, opowiadania, film, szkoła śpiewu) Część modlitewna (w salce lub w kaplicy: forma bardzo zróżnicowana) Część plastyczna (kredkami do nieba!) Część liturgiczna: przygotowanie do niedzielnej Eucharystii (modlitwa wiernych, psalm, procesja z darami)   Cel spotkań: Stworzenie środowiska-przestrzeni, w której dziewczynki dobrze się czują Wsparcie dla rodziców, którzy pracując zawodowo i żyjąc w świecie mają prawo być zmęczeni, a czasami nawet wyczerpani Uzupełnienie i pogłębienie szkolnej...

Schola dziecięca

Od września 2019 roku scholka dziecięca ponownie śpiewa podczas niedzielnych Mszy o godz. 11.30. Próby scholi odbywają się piątki o 17.30 oraz w niedziele o 10.45. Scholą opiekuje się s. Gaudia, franciszkanka. Zapraszamy do wspólnego śpiewania! Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy! Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!  Ps. 96

Caritas

Parafialny Caritas istnieje już prawie 30 lat. Prezesem jest pani Danuta Szczepaniak, zaś opiekunem duszpasterskim ks. Proboszcz Marek Doszko. Zespół dyżuruje w I i III sobotę każdego m-ca od godz. 8.30 – 11.00 w budynku dawnego kina WRZOS. Z uwagi na brak powierzchni magazynowej Zespół nie przyjmuje mebli i sprzętu wielkogabarytowego. Dary takie jak: kurtki, bluzy, t-shirty, buty, bieliznę, art. gosp. domowego , pościel, ręczniki, koce , środki czystości (mydła, żele, płyny i proszki do prania) można przynosić w godzinach pracy Zespołu lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 609 817 961. Parafialny Caritas zajmuje się dystrybucją żywności z programu FEAD, organizacją zbiórek dla poszkodowanych w pożarze lub powodzi, współpracuje z placówkami oświatowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Fundacją „Kromka Chleba” i innymi działającymi na terenie naszej gminy. Pomagamy rodzinom wielodzietnym, osobom starszym, bezdomnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, migrantom i tym, którzy takiej pomocy potrzebują. W lutym grupa organizuje spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Chorego. Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy zbieramy żywność i dary pieniężne na paczki dla osób potrzebujących z naszej Parafii. Przygotowujemy też prezenty dla dzieci i upominki dla osób chorych, odwiedzanych przez księży w I piątki m-ca. Od kilku lat czynnie włączamy się w organizację pikniku parafialnego. Cieszymy się, że...

Chata z pomysłami

Wspólnota Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół powstała w naszej parafii w 2000 roku. W marcu 2003 roku uzyskała osobowość prawną jako Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „CHATA Z POMYSŁAMI”. Działalność wspólnoty i stowarzyszenia opiera się na przekonaniu, że każda osoba jest niepowtarzalnym darem i ma innym wiele do ofiarowania. Celem działań jest odkrywanie piękna osoby niepełnosprawnej poprzez tworzenie więzi przyjaźni. Osoby z upośledzeniem umysłowym są w centrum wspólnoty. Ważnymi jej członkami obok rodziców i rodzin osób niepełnosprawnych są młodzi przyjaciele – studenci, uczniowie i osoby pracujące. Organizowane są comiesięczne spotkania, które zawsze rozpoczynają się Mszą Świętą. Co nowego w  „Chacie z pomysłami”? Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chata z pomysłami” przez kilka lat prowadziło Pracownię Działań Twórczych –  Ośrodek Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia terapeutyczne odbywały się  codziennie w pomieszczeniach dawnego kina Wrzos –   użyczanych nam przez  Proboszczów  naszej  Parafii . Jednocześnie prowadziliśmy starania o utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Dzięki intensywnym staraniom  p. Prezesa Andrzeja Kamińskiego i Zarządu Stowarzyszenia oraz p. Renacie Staruch  – Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer  i poparciu p. Burmistrza   Jacka  Duchnowskiego   zostały przyznane  Stowarzyszeniu  środki  z Wydziału Spraw Społecznych   Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie ŚDS. Korzystając...

Radio Maryja

Terenowe biuro Radia MARYJA przy parafii Matki Bożej Królowej Polski rozpoczęło swoją działalność w 1994 roku. Od początku swojego istnienia Biuro pełni podwójną rolę: jest terenowym reprezentantem Radia MARYJA w Toruniu i Anińskiej Rodziny Radia MARYJA, która obecnie liczy ponad 350 członków. Biuro w swojej pracy kieruje się zasadą utrwalaną przez dyrektora Radia MARYJA a wyrażoną słowami – służyć Panu Bogu, Ojczyźnie i ludziom w duchu miłości, jedności i odpowiedzialności. Realizujemy to hasło szerząc kult Najświętszej Maryji Panny, przekazując informację o Radiu MARYJA, organizując nabożeństwa i pielgrzymki, podejmując akcje w obronie wiary i moralności. Aby poszerzyć przestrzeń dobra w naszej parafii i wprowadzić w życie pewne założenia, że w książce szukamy Boga –  w modlitwie go odnajdujemy, Biuro nasze postanowiło się włączyć w dzieło Nowej Ewangelizacji, podejmując się prowadzenia kiosku parafialnego. Obecnie mamy ponad 400 tytułów książek m.in. umacniających wiarę, pogłebiających wiedzę religijną, podtrzymujących uczucia narodowe i patriotyczne i około 15 czasopism katolickich, oraz płyty i kasety z nagraniami muzycznymi i tekstami nauki społecznej kościoła. Organizowane były promocje książek i kaset (m.in. spotkania autorskie). Czasami określone pozycje książkowe docierały do określonych osób sprawujących władzę ustawodawczą i wykonawczą. Wierzymy mocno, że Radiem opiekuje się Matka Boża – jest to znak na obecne...

Chór parafialny

Chór parafialny (dawniej schola), to grupa osób powyżej 15. roku życia, która śpiewa podczas mszy świętych w niedzielę i święta. Jeśli zastanawiałeś/-aś się, czyje głosy prowadzą śpiewy podczas liturgii Triduum Paschalnego, czuwania przed Pasterką czy podczas procesji Bożego Ciała, to rozwiewamy wszelkie wątpliwości: podczas tych wydarzeń śpiew prowadzi właśnie ten chór. W chórze śpiewają zarówno dziewczyny i kobiety, jak i mężczyźni. Zróżnicowanie głosów, barw, doświadczenia śpiewaczego i emisji stanowią siłę tej grupy. Dlatego niezależnie od tego, czy śpiewałeś, czy śpiewasz, czy wydaje Ci się, że umiesz lub nie, zapraszamy na nasze próby. Zrobimy wszystko, byś poczuł/-a się jak u siebie! Otwarte próby chóru odbywają się w środy o godzinie 19:15, w salce pod kancelarią parafialną. Zapraszamy na próby także tych, którzy przygodę ze śpiewaniem w kościele mają jeszcze przed sobą. Jeśli nie wiesz, jak trafić albo masz jakiekolwiek pytania dotyczące chóru, skontaktuj się z panem organistą Waldemarem Pawlikiem (tel. 608 309 743) lub p. Dominikiem (tel. 600 129 807). Więcej informacji na stronie: www.organywaninie.pl zakładka chór lub na specjalnej grupie Facebooka: ANIN – kościółkowe śpiewanie

Wspólnota AA i Al-Anon

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w salce dawnego kina Wrzos (wejście od strony parkingu): Grupa AA „WRZOS” każdy piątek godz. 19.00 Grupa AA „ANIN” każda sobota godz. 11.00 SERDECZNIE ZAPRASZAMY Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia. Al-Anon nie jest związany z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją lub z jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W sprawach nie dotyczących wspólnoty, Al-Anon nie zajmuje żadnego stanowiska, nie popiera ich...
Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie | Logowanie