facebook

ul. Rzeźbiarska 46
04-620 Warszawa

KANCELARIA ZŁÓŻ OFIARĘ

Sakramenty

Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz wszczepieni w Kościół stajemy się uczestnikami jego posłania. SAKRAMENT CHRZTU jest udzielany dzieciom w naszej parafii: w II i IV niedzielę miesiąca – podczas Mszy św. o g. 13.00 /w uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu/ Zgłoszenie dziecka do chrztu powinno być dokonane przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu w kancelarii parafialnej. W dniu chrztu rodzice oraz chrzestni wraz z dzieckiem zgłaszają się 20 minut przed uroczystością do zakrystii w celu złożenia podpisów w księgach chrzcielnych. Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii. osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię przy zgłoszeniu wymagana jest metryka urodzenia dziecka wydana przez USC przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest; rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego w przypadku gdy rodzice nie są w sakramentalnym związku małżeńskim i nie mają żadnych przeszkód do zawarcia ślubu zalecane jest odłożenie chrztu dziecka do czasu zawarcia sakramentalnego małżeństwa przez rodziców w związkach, w których istnieją przeszkody do zawarcia katolickiego małżeństwa rodzice muszą wyrazić pisemne zobowiązanie o katolickim wychowaniu dziecka dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych,...

Bierzmowanie

Przygotowanie do bierzmowania ma na celu pogłębienie wiary młodego człowieka i zachętę do zaangażowania się w życie Kościoła. W przygotowaniu do sakramentu bierzmowania uczestniczy młodzież klas pierwszych licealnych, przy czym dotyczy to tych osób, które mieszkają na terenie naszej parafii. Osoby, które przy regularnie uczestniczą w niedzielnej Mszy w Aninie i są związane z naszą wspólnotą parafialną, a należą do innych parafii, powinny zgłosić się do parafii zamieszkania i otrzymać zgodę na przygotowanie do sakramentu w innej parafii. UWAGA!!! Młodzież klas pierwszych licealnych, która rozpocznie przygotowanie, zapraszamy wraz z rodzicami na spotkanie organizacyjne w niedzielę 6 października. Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej, bezpośrednio po Mszy wieczornej. Podstawowe elementy przygotowania do tego sakramentu to udział w szkolnych lekcjach religii, systematyczna (comiesięczna) spowiedź oraz regularna (cotygodniowa) obecność na Eucharystii. Ponadto młodzież obowiązują w ciągu roku następujące praktyki religijne: spowiedź w październiku nabożeństwo różańcowe nabożeństwo różańcowe spowiedź w listopadzie roraty spowiedź w grudniu rekolekcje adwentowe (poniedziałek) rekolekcje adwentowe (wtorek) wizyta kolędowa spowiedź w styczniu spowiedź w lutym Środa Popielcowa spowiedź w marcu Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa Gorzkie Żale Gorzkie Żale rekolekcje wielkopostne (poniedziałek) rekolekcje wielkopostne (wtorek) rekolekcje wielkopostne (środa) Triduum Paschalne – Wielki Czwartek Triduum Paschalne –Wielki Piątek Triduum Paschalne – Wigilia Paschalna...

Pierwsza Komunia święta

Przygotowanie dzieci i rodziców do Pierwszej Komunii odbywa się w naszej parafii w drugą niedzielę miesiąca. Dzieci i rodziców zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.30, którą odprawia wówczas Ksiądz Proboszcz. Bezpośrednio po Mszy rodzice udają się do dolnej kaplicy na katechezę prowadzoną przez małżonków zaangażowanych w Domowy Kościół. W tym czasie dzieci uczestniczą w próbie śpiewu, prowadzonej przez s. Paulinę, katechetkę w SP nr 218. Zgodnie  z przyjętym programem w poszczególne niedziele dzieci otrzymują przedmioty kultu religijnego, które pomagają im w duchowym przygotowaniu do sakramentu pokuty i Eucharystii. Za przygotowanie dzieci i rodziców do Pierwszej Komunii w naszej parafii odpowiadają Ksiądz Proboszcz i siostra Paulina. Ewentualne pytania i szczegółowe informacje: anin.parafia@wp.pl

Spowiedź i pierwsze piątki

Spowiedź: na początku każdej Mszy św. w pierwszy piątek miesiąca od godz. 16:00 (w okresie wakacyjnym od godz. 18:00) Wśród różnych przejawów kultu Najświętszego Serca Jezusa najbardziej popularną formą jest nowenna dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Ma ona swoje źródło w objawieniach św. Małgorzaty Marii Alacoque. Chrystus prosił ją, by przyjmowała Go tak często w Komunii świętej, jak tylko otrzyma na to pozwolenie, szczególnie jednak w pierwszy piątek każdego miesiąca. Z praktyką tą niepodzielnie więc związane są pierwsze piątki miesiąca i Komunia świętej wynagradzająca. Sam Zbawiciel domagał się od św. Małgorzaty Marii, aby uroczystość Jego Serca obchodzono w piątek po oktawie Bożego Ciała: „Dlatego żądam od Ciebie, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony na szczególną uroczystość ku uczczeniu Mojego Serca, aby w tym dniu przystępowano do Komunii Świętej i składano uroczyste wynagrodzenie przez publiczne akty przebłagania, ażeby naprawić zniewagi, jakich to Serce doznało podczas wystawienia na ołtarzach. Obiecuję Ci również, że Moje Serce rozszerzy się, by rozlewać obficie strumienie swej Boskiej miłości na tych, którzy Mu oddawać będą tę cześć i którzy starać się będą, by Mu była oddawana”. Pierwszy piątek jest dniem w sposób szczególny poświęconym przeżywaniu miłości Bożego Serca. Pomaga w tym uczestnictwo we Mszy oraz przyjmowanie Komunii...

Namaszczenie chorych

Biblijnym fundamentem namaszczenia chorych jest nowotestamentowy tekst: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15). Kapłani modlą się zatem nad chorymi i namaszczają ich olejem w imię Jezusa Chrystusa. Starożytni łączyli zazwyczaj uleczenie z namaszczeniem. Obecnie sakrament namaszczenia chorych łączy człowieka z Chrystusem Panem, umacnia go, sprawiając, że chory ma dość odwagi w wierze, by pogodzić się z zaistniałą sytuacją, która przecież może nawet skończyć się śmiercią. Dlatego też choremu w niebezpieczeństwie śmierci udziela się tzw. wiatyku. Warto w tym miejscu jeszcze raz przypomnieć, że sakrament chorych jest przeznaczony dla ludzi przytomnych. Stąd też kapłana wzywamy, kiedy chory jest przytomny, pragnie się wyspowiadać, przyjąć Komunię św. i namaszczenie świętymi olejami. Przed wizytą księdza przychodzącego z posługą sakramentu namaszczenia chorych trzeba przygotować: stolik z krzyżem, zapaloną świecą, wodą święconą, kropidłem, ręczniczkiem oraz szklanką z wodą. Najważniejsze jest jednak, aby domownicy i osoby towarzyszące przygotowały się duchowo i modliły się wraz z księdzem w intencji chorego. W naszej parafii chorym udzielamy sakramentów przy okazji odwiedzin w pierwsze piątki miesiąca. Zawsze jednak istnieje możliwość, aby wezwać kapłana z sakramentalną posługą, zwłaszcza kiedy stan zdrowia danej osoby ulega znacznemu pogorszeniu. W takich...

Małżeństwo

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO: dowody osobiste narzeczonych świadectwo chrztu z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego” (ważne tylko 3 miesiące) świadectwo bierzmowania zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich i spotkaniach w poradni rodzinnej jeśli ślub jest konkordatowy, zaświadczenie z USC (ważne tylko 3 miesiące) jeśli ślub ma odbyć się w naszej parafii, a obydwoje narzeczeni mieszkają w innych parafiach niż nasza, należy otrzymać pozwolenie proboszcza parafii zamieszkania jednego z narzeczonych (substytucja) Narzeczeni są zobowiązani stawić się z dokumentami na trzy miesiące przed planowanym ślubem w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego w celu spisania protokołu małżeńskiego i rozpoczęcia wszystkich formalności. Poradnia małżeńska i przedmałżeńska w naszej parafii jest prowadzona przez przez Państwo Zając. W celu umówienia się na indywidualne spotkania należy wcześniej się skontaktować: 608 579 812 lub 608 721 202.   MEDIACJE POJEDNAWCZE Mediacje pojednawcze to: rozwiązywanie sporów w małżeństwie i rodzinie przy udziale bezstronnego mediatora usprawnienie komunikacji między zwaśnionymi stronami pomoc w poszukiwaniu satysfakcjonujących rozwiązań trudnych sytuacji rodzinnych Wobec nasilającego się kryzysu rodziny, rosnącej liczby rozwodów i związków nieformalnych chcę pomagać rodzinom znajdującym się w sytuacjach konfliktowych. Jedną z form takiej pomocy są mediacje pojednawcze. Zapraszam na spotkania po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo. mediator :  Anna Hofmann-Delbor a.hofmann.delbor@gmail.com lub tel. 606432757  ...
Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie | Logowanie